”Systematiskt, långsiktigt och engagerat arbete bakom Bästa sjukhus”

”Systematiskt, långsiktigt och engagerat arbete bakom Bästa sjukhus”

Två män och en kvinna står tillsammans
Kjell Ivarsson, Agneta Ståhl och Micael Edblom, sjukvårdsdirektörer för Kirurgisk vård, Medicinsk vård samt Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, är mycket nöjda med årets resultat och konstaterar att det uppnås genom det engagerade arbete som alla medarbetare i hälso- och sjukvården gör. Arkivbild. Foto: Mikael Bergström

De tre sjukhusen i Jönköpings län ligger väl samlade högt i resultatlistan när tidningen Dagens Medicin för åttonde året rankar ”Bästa sjukhus”, bland landets 61 akutsjukhus. Ett systematiskt, långsiktigt och engagerat arbete från medarbetare och ledning, är en förklaring.

– Fantastiska placeringar av länets tre akutsjukhus. Stort tack till alla medarbetare och ledarskap! Detta är ett resultat av ständiga förbättringar i verksamheten. Grattis även till alla länsbor som får tillgång till en högkvalitativ hälso- och sjukvård, säger Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

176 indikatorer jämförs

Det är en samlad bedömning av bland annat medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår och överbeläggningar som ligger till grund för den årliga rankingen för att utse ”Bästa sjukhus” i tre kategorier. Sjukhusen i Jönköpings län återfinns i kategorin mellanstora sjukhus, där 34 sjukhus jämförs. I år hamnar Värnamo sjukhus på 2:a plats, Länssjukhuset Ryhov på 4:e plats och Höglandssjukhuset på 6:e plats.

Sjukvårdsdirektörerna Kjell Ivarsson, Agneta Ståhl och Micael Edblom och hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig är förstås nöjda med årets resultat:

– Återigen är det bekräftat att vi ligger i topp i hälso- och sjukvård i Sverige när vi har våra tre sjukhus bland de sex bästa i kategorin ”Bästa mellanstora sjukhus”, säger Mats Bojestig.

”Systematiskt, långsiktigt och engagerat arbete”

Placeringarna är ett resultat av det arbete som Region Jönköpings län gör sedan många år.

– Det handlar om ett systematiskt, långsiktigt och engagerat arbete av alla våra medarbetare, ledare och chefer, konstaterar Mats Bojestig.

Dagens Medicin konstaterar att rankingen av ”Bästa sjukhus” sker i en tid då det samtidigt kommer många larm från akutsjukhusen i Sverige om kris, stress och stor arbetsbelastning.

”Förtroende bland invånarna”

– I Sverige idag målas det upp en bild av en sjukvård med mycket stora utmaningar. Men detta resultat, där vi ligger i topp i en samlad bild och samtidigt får tydliga bilder av en primärvård som har stort förtroende bland invånarna, är ett bevis för att det går att lyckas i svensk hälso- och sjukvård – och även ha en ekonomi i balans, säger Mats Bojestig.

Men ledningen för Region Jönköpings län vill förstås fortsätta förbättringsarbetet för att ge invånarna en allt bättre hälso- och sjukvård.

– Nu vill vi ta oss vidare för att bli ännu bättre. Det steget tar vi tillsammans genom att bjuda in invånare och patienter att vara delaktiga i att skapa den bästa sjukvården i landet, säger Mats Bojestig.

Läs mer på Dagens Medicin:

Mer fakta:

”Bästa sjukhus” bygger på 176 indikatorer med sammanlagt över 16 000 värden från 61 akutsjukhus som har samlats in från Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Vården i siffror och direkt från olika nationella kvalitetsregister.

 

  • Region Jönköpings län
  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland