Suicidpreventiva veckan belyser psykisk ohälsa

Suicidpreventiva veckan belyser psykisk ohälsa

Skärmdump från en youtubefilm där en man pratar
Filmen ”bryt isen” om att våga fråga och våga ta hjälp, kommer att visas i olika sammanhang under suicidpreventiva veckan.

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen, WHO, för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. I Jönköpings län ägnas hela veckan åt suicidprevention genom en rad aktiviteter.

– Det är jätteviktigt att prata om det här ämnet och att våga ta hjälp. Under 2020 minskade antalet självmord i Sverige en aning, till 1441 personer, men vi vet inte om det är en tillfällighet eller inte. Men vi vet samtidigt att coronapandemin påverkat många människors psykiska hälsa. Därför är det viktigt att fortsätta uppmärksamma ämnet, säger Anne Wilderoth, regional samordnare för suicidprevention på Region Jönköpings län.

Under hela veckan, 6-12 september, genomför Jönköping University, Region Jönköpings län och länets kommuner olika arrangemang:

Tisdag 7 september:

Suicidpreventiv dag. Jönköping University välkomnar till en dag där du får möjlighet att utveckla kunskapen inom självmordsförebyggande metoder tillsammans med representanter inom Jönköpings län.

Ett pass på engelska mellan klockan 9.30 till 12.00 och ett pass på svenska mellan klockan 13 till 16.

Målgrupp: Alla intresserade.

Program engelska: Suicide Prevention Day - Conferences - Jönköping University (ju.se)

Program svenska: Suicidpreventiv dag - Näringsliv och samhälle - Jönköping University (ju.se)

Digitalt via zoom. Zoom-länken för hela dagen är  https://ju-se.zoom.us/j/65758822604?pwd=ZWtxb2dMdXAzdkZZWXRrYW9oS1haZz09

Onsdag 8 september:

Våga prata om psykisk ohälsa. Morgan Miledal, folkhälsosamordnare och insatsledare på Höglandets Räddningstjänstförbund har i sitt arbete stor erfarenhet av psykiska olycksfall. Här går han igenom begreppet psykisk olyckshändelse, risk- och skyddsfaktorer kring psykisk ohälsa och suicidalitet, bemötande vid psykisk ohälsa och självmordsnärhet, tecken och signaler på att någon kan må dåligt och hur det kan yttra sig, vart man kan vända sig för att få hjälp. Föreläsningen varvas med några korta filmer och möjlighet till diskussion finns.

Tid: klockan 9 till 12.

Målgrupp: Alla som har intresse av, eller vill lära sig mer om psykisk ohälsa, oavsett tidigare bakgrund eller erfarenhet.

Föreläsningen är kostnadsfri och genomförs digitalt via zoom.

Anmäl dig till Anne Wilderoth anne.wilderoth@rjl.se  Tel: 070-3165028

Uppge dina kontaktuppgifter: Namn, e-post, telefon. 

Torsdag 9 september:

Förebygg suicid - gratis lunchföreläsning

Räddningstjänsten erbjuder gratis digital lunchföreläsning kring psykisk hälsa torsdagen den 9 september klockan 12.30 till 13.00. Under föreläsningen får ni en inblick i ämnet suicidprevention, hur du som kollega, chef eller vän kan se signaler samt våga hjälpa någon som mår dåligt. Föreläsningen hålls i Teams och länk skickas ut vid anmälan.

Länk till anmälan Lunchföreläsning - förebygg suicid - Jönköpings kommun (jonkoping.se)

Fredag 10 september:

Livsavgörande samverkan. Nationell konferens

Tid:  9.00 till 12.30
Målgrupp: Alla som vill veta mer om suicid och suicidprevention.

Anmälan senast den 8 september via denna länk.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/210910-livsavgorande-samverkan/

Samtalsgrupp för dig som förlorat någon genom suicid. SPES i Jönköping erbjuder samtalsträffar för vuxna som drabbats av förlusten och sorgen efter att en närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med efterlevande i liknande situation kan det vara en hjälp att få sätta ord på sin upplevelse.

Adress: Sensus studieförbund, Östra Storgatan 10, Jönköping.

Tid: 10 september klockan 18 till 20. Begränsat antal platser.

Ledare för samtalsgruppen är Isabella Florin, SPES, i samarbete med Per Sjönneby, sjukhuspastor, Länssjukhuset Ryhov. Anmäl ditt deltagande minst 5 dagar innan träffen till: isabella.florin@spes.se  eller 0736-38 33 79.

Länk med information: https://spes.se/blog/spes-jonkoping/

Hela veckan:

Podd om våld och suicid. Under veckan marknadsförs också en podd från Eksjö kommun ”Dolda motiv i rampljuset”:

I detta avsnitt av podden "Dolda motiv i rampljuset" kommer vi att prata om hur våldet påverkar den psykiska hälsan och hur det i sin tur kan vara en riskfaktor för suicid, i både tankar och handlingar. Vi kommer även att ta upp hur man kan uppmärksamma att någon är suicidnära och hur man kan tänka i bemötandet och vad det finns för stöd att få.

Denna podd vänder sig till dig som själv upplever våld, som känner någon som är våldsutsatt eller bara önskar mer kunskap inom området. Avsnittet är cirka en timme och går att nå där poddar finns, exempelvis på Spotify.

Sommarpratare i P1: Ullakarin Nyberg. Ullakarin Nyberg är en av Sveriges främsta experter på suicidprevention, det vill säga att förhindra självmord. Hon föreläser ofta i ämnet och har skrivit flera böcker, bland annat ”Konsten att rädda liv och suicidprevention i praktiken”. I Ullakarins sommarprat tar hon bl.a. upp hur vi kan rädda liv bara genom att lyssna https://sverigesradio.se/avsnitt/ullakarin-nyberg-sommarprat-2021

Filmen ”bryt isen”. Under hela suicidpreventiva veckan kommer filmen ”bryt isen”, om vikten av att våga fråga och våga ta hjälp, att visas i olika sammanhang, bland annat på 1177, i sociala medier och i väntrum på vårdcentraler:
https://www.youtube.com/watch?v=BkmuGB-hFjY

Läs mer på 1177: Självmordstankar

https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/sjalvmordstankar/