Stort rehabbehov efter covid-19 visar studie

Stort rehabbehov efter covid-19 visar studie

Samtalsterapi
Fler än 70 procent av patienterna som sjukhusvårdats för covid-19 upplever ett eller flera symptom som varar flera månader Foto: Johan W Avby

Fler än 70 procent av patienterna som sjukhusvårdats för covid-19 upplever ett eller flera symptom som varar flera månader. Det visar den studie som bland annat Lovisa Hellgren, neuropsykolog på Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov, gjort.

Det finns många olika typer av symptom man kan få efter covid-19, så med den studien ville man undersöka ett brett spektrum av självrapporterade problem för att se om de här olika symtomen bildar kluster.

En stor grupp personer som tidigare sjukhusvårdats intervjuades till studien. De fick bland annat frågor om vilka kvarstående symtom de upplevde som påverkade deras vardagsliv fortfarande flera månader efter insjuknandet. Med hjälp av explorativ faktoranalys (en statistisk metod som beskriver hur symtomen samvarierar) identifierades sju olika kluster eller problemområden som rehabilitering kan riktas mot. Klustren bestod av problem relaterade till syn, kognition, mental trötthet, sväljande, röst, sensomotorik (känsel och rörelseförmåga) och oro/nedstämdhet. De problemområden som flest upplevde påverkade deras vardag var mental trötthet, kognitiva problem och sensomotoriska problem.

Fler än 70 procent av patienterna som sjukhusvårdats för covid-19 upplever ett eller flera symptom som varar flera månader. Ett potentiellt rehabbehov sågs hos fler än 40 procent av de intervjuade patienterna. Dessa patienter berättade om i snitt cirka åtta olika problem var som påverkade deras vardag negativt. De flesta av patienterna med ett potentiellt rehabbehov hade problem från minst tre olika problemområden, vilket visar på ett behov av multiprofessionella team i postcovid-19-rehabiliteringen. Screening av patienter som tidigare sjukhusvårdats på grund av covid bör täcka alla sju problemområden.

Läs hela studien här: Seven Domains of Persisting Problems after Hospital-treated Covid-19 Indicate a Need For a Multiprofessional Rehabilitation Approach - PubMed (nih.gov)