Stor ökning av antalet bekräftade covid-19-sjuka

Stor ökning av antalet bekräftade covid-19-sjuka

Två kvinnliga sköterskor vänder en patient (docka) i utbildningsmoment
Allt fler invånare i Jönköpings län testas positivt för covid-19 och just nu behöver 37 personer sjukhusvård, vilket är en kraftig ökning de senaste veckorna. Den regionala särskilda sjukvårdsledningen i Region Jönköpings län arbetar intensivt med att bygga upp resurserna för att vårda patienter med covid-19 och vädjar samtidigt till länsinvånarna att följa besöksrestriktionerna på länets sjukhus samt de lokala allmänna råden för att minska smittspridningen. Arkivbild från utbildning i covidvård. Foto: Johan W Avby

Allt fler länsbor testas positivt för covid-19 och behovet av sjukhusvård ökar samtidigt som det pågår ett intensivt arbete med provtagning och smittspårning för att bryta smittspridningen. Region Jönköpings län har infört så kallat förstärkningsläge, vilket ger den regionala särskilda sjukvårdsledningen möjlighet att förstärka viktiga funktioner.

– Utvecklingen av coronapandemin är mycket oroande just nu, såväl globalt som i Sverige och i Jönköpings län. Vi ser en ökning av antalet bekräftat smittade, en ökning som vi har befarat men hoppades slippa. Det går inte att nog understryka hur viktigt det är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte minst de lokala allmänna råd som infördes i bland annat Jönköpings län den 3 november, om att undvika kontakter och stanna hemma vid symtom, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

Kraftig ökning de senaste veckorna

Fredag 13 november behöver 37 personer sjuka i covid-19 vård på sjukhus i Region Jönköpings län, varav fyra personer vårdas i intensivvård. Det är en kraftig ökning på bara några veckor.

– Samtidigt som patienter glädjande nog kan skrivas ut från sjukhusvården löpande ser vi ett stort antal nyinsjuknade, vilket är bekymmersamt, säger Mats Bojestig.

Därför är det viktigt att bryta smittspridningskedjor. Här har den enskilde ett stort ansvar i form av att följa de lokala allmänna råden kring bland annat att undvika kontakter med personer utanför familjen och platser inomhus där många samlas och att stanna hemma vid även lindriga sjukdomssymtom.

1900 provtas varje dag

Varje dag finns det nu kapacitet att provta upp till 1 900 personer i Jönköpings län. För att använda de begränsade provtagningsresurserna på bästa sätt är det i nuläget svårt att prioritera testning av hushållskontakter till bekräftade fall av covid-19.

– Hushållskontakter utan symtom kan återgå till gymnasieskola eller arbete sju dagar efter den covidsjukes provtagningsdatum, utan testning. Den som lämnat ett prov måste däremot alltid invänta provsvar innan återgång till skola eller arbete, även om det innebär att hen måste stanna hemma längre än sju dagar, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér.

Drygt 1000 nya sjukdomsfall på en vecka

Den statistik som Region Jönköpings län uppdaterar varje torsdag, och som redovisar utvecklingen sedan i mars i länets kommuner, visade igår, torsdag 12 november drygt 1 000 nya sjukdomsfall den senaste veckan.

Operationer ställs in på Höglandssjukhuset

På grund av sjukdom bland personalen på kirurgkliniken på Höglandssjukhuset behöver alla planerade slutenvårdsoperationer ställas in torsdag och fredag denna vecka.

– Alla patienter som berörs är redan kontaktade. Vi kommer att göra ett nytt ställningstagande inför nästa vecka. Den som har en operation inplanerad nästa vecka behöver inte kontakta vården, utan vi kontaktar alla där en planerad operation påverkas, betonar Malin Jonsson, biträdande verksamhetschef för kirurgkliniken.

Gå på bokade vårdbesök

Det är samtidigt viktigt att den som har ett besök inbokat i hälso- och sjukvården genomför det. Vården tar ansvar för att besöket kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt och kontaktar dig som patient om besöket av något skäl behöver avbokas.

Regional särskild sjukvårdsledning leder vården

Region Jönköpings län går nu från stabsläge till förstärkningsläge. Det ger ökad möjlighet för regional särskild sjukvårdsledning att leda arbetet med att organisera vården av det ökande antalet människor sjuka i covid-19. Det handlar om att bygga upp separata vårdplatser, både på vårdavdelningar och i intensivvård, bemanna dessa, ha kapacitet för provtagning och analys av alla med misstänkt symtom och samtidigt klara av den vaccination mot säsongsinfluensa som pågår parallellt och som är ett viktigt steg för att skydda invånarna mot sjukdom.

Besöksrestriktioner gäller

Sedan 3 november gäller återigen besöksrestriktioner till länets vårdcentraler och sjukhus, såväl vårdavdelningar som mottagningar, som säger att det inte är tillåtet med besök till inneliggande patient eller medföljare till mottagningsbesök, förutom ledsagare, inklusive vårdnadshavare till barn.
Vi begränsar nu våra restauranger till endast sjukvårdspersonal.

– Vi vädjar till länets invånare att respektera besöksrestriktionerna och att samtidigt följa övriga råd så att vi gör allt vi kan för att minska smittspridningen. Detta är ett arbete vi i sjukvården måste göra tillsammans med länets invånare, säger Mats Bojestig.  

Fotnot:

Inom hälso- och sjukvården finns tre beredskapslägen: Stabsläge, innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen. Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner. Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.