Stöd till trähusindustrin för tillverkning av nödhus till krisdrabbade områden

Stöd till trähusindustrin för tillverkning av nödhus till krisdrabbade områden

Två unga män mäter träplankor.
Förhoppningen är att projektet i förlängningen ska bidra till att hjälporganisationer i framtiden kan upphandla lager av nödhus så att de finns klara för snabb leverans. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län har beviljat Sävsjö Näringslivs AB 400 000 kronor för att kunna utveckla ett koncept med nödhus för krisdrabbade områden. Projektpengarna ska ge stöd åt den hårt drabbade trähusbranschen att etablera ett nytt affärsområde. Sex nödhus planeras att kunna fraktas ner till området Antakya i Turkiet.

Beslutet om medfinansiering i projektet tog på sammanträdet med nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) under onsdagen den 15 oktober. Projektet bygger på en förstudie som gjorts med stöd av Smart Housing Småland (SHS) och det handlar om enkla hus på tolv kvadratmeter.

– Det här ett utmärkt initiativ där vi både kan bidra till att etablera nya affärsområden i trähusindustrin samt bidra till att människor i krisdrabbade områden kan få ett bättre boende. Kunskapen ska inte bara vara till för företagen i projektet utan är till för hela trähusbranschen, säger Kerstin Hammar, regionråd och ordförande i ANA-nämnden.

Enkla mindre bostäder

Humanitära katastrofer beroende på naturfenomen eller krig tvingar människor till boende i tältläger eller liknande tillfälliga lösningar som inte sällan blir långvariga. Konceptet med nödhus innebär enkla, mindre bostäder baserade på små väggelement som ska kunna transporteras och monteras på plats utan behov av avancerad utrustning eller byggnadsteknisk kompetens.

– Framtagandet av det här konceptet har skett genom en viktig samverkan mellan Sävsjö Näringslivs AB, Rise, Smart Housing och husföretagen i Sävsjö kommun för att utveckla en hållbar produkt som kan säkerställa kompetens och utveckling inom en bransch i Sverige men främst hjälpa nödområden med hållbara boenden, säger Patrick Blomström, vd Sävsjö Näringsliv.

Fraktas till Turkiet

I första skedet kommer sex nödhus fraktas på en trailer till det jordbävningsdrabbade området Antakya i Turkiet. En person på forskningsinstitutet RISE, som själv kommer från den jordbävningsdrabbade regionen kommer att följa med leveransen till Turkiet för att kvalitetssäkra och ansvara för arbetet där. Förhoppningen är att hjälporganisationer i framtiden kan upphandla lager av dessa hus så de finns klara för omedelbar leverans till utsatta områden.