Start för vaccinering av riskgrupper vecka 18

Start för vaccinering av riskgrupper vecka 18

Under vecka 18 kommer vaccineringen av riskgrupper i åldern 18-59 år igång enligt preliminär planering. Det är den sista gruppen i fas 3.

 

- Nu vädjar vi verkligen till alla att ha tålamod så att riskgrupperna i fas 3 får sitt vaccin, säger vaccinsamordnare Jonas Almgren. Prioriteringsordningen bygger på att de med högst risk för allvarlig covid ska gå först. På så sätt räddar vi flest liv och minskar behovet av IVA-vård. 

Från och med måndag den 3 maj kan gruppen 18-59 år i riskgrupp boka tid – innan dess finns inga tider att boka. Som vanligt beror vårdcentralernas tider på tillgången på vaccin.

Gäller dig som är 18-59 år med större risk att bli allvarligt sjuk

För att tillhöra en riskgrupp som är prioriterad för covid-19 vaccination ska någon av följande diagnoser eller tillstånd i listan nedan finnas dokumenterade i din journal. Är du osäker kan du själv läsa din journal på nätet via 1177.se.

 • Diabetes typ 1 och 2
 • Högt blodtryck (hypertoni som du tar någon medicin för dagligen)
 • Hjärt-kärlsjukdom (till exempel hjärtinfarkt, förmaksflimmer, kärlkramp, arteriell insufficiens)
 • Stroke (hjärnblödning eller hjärninfarkt)
 • KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
 • Svår och instabil astma
 • Annan kronisk lungsjukdom (till exempel lungfibros, cystisk fibros)
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Njursvikt
 • Leversvikt
 • Downs syndrom
 • Extrem fetma (BMI över 40)
 • Neuromuskulär sjukdom (till exempel Multipel skleros eller ALS)
 • Demenssjukdom
 • Kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning
 • Flerfunktionshinder med nedsatt andningskapacitet

Bokning på webben

Du bokar din tid på 1177.se - ingen e-legitimation krävs för att boka.

Om du inte har möjlighet att boka tid på webben kan du ringa din vårdcentral. På 1177.se hittar du uppdaterad information om de olika faserna och hur du bokar tid: När och hur kan jag vaccinera mig mot covid-19? - 1177 Vårdguiden

Kontroll av journal kan ske

Du som bokar in dig ger i samband med det personal tillåtelse att titta i din journal för att ha möjlighet att kontrollera att du har någon av ovanstående diagnoser.

- Än en gång vill jag vädja till alla som inte tillhör riskgrupp att respektera ordningen. Det handlar om att rädda liv, säger Jonas Almgren. Fas 4 startar preliminärt i maj så det är inte lång tid kvar.

Parallellt fortgår vaccineringen av tidigare grupper i fas 1, 2 och 3. För personer med LSS och viss vårdpersonal gäller att du måste ha ett intyg från kommunen eller arbetsgivaren för att få vaccination.

Personer som har svårt att följa råden

Socialt utsatta personer som har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19 ingår också i fas 3. När det gäller att nå dessa personer samarbetar Region Jönköpings län med kommunerna.

Kontakt:
Jonas Almgren, vaccinsamordnare, nås via presstjänst på 010-242 40 30, eller press@rjl.se