Socialministern besökte Värnamo sjukhus och Rydaholms vårdcentral

Socialministern besökte Värnamo sjukhus och Rydaholms vårdcentral

Socialminister Lena Hallengren besökte Värnamo.
Socialminister Lena Hallengren besökte i dag Värnamo sjukhus. På bilden flankeras hon till vänster av Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk vård, och regionråd Malin Wengholm och till höger av hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig och regionråd Rachel de Basso. Foto: Fredrik Lind
Socialminister Lena Hallengren besökte Värnamo.Mats BojestigMedarbetareEn kvinna står och föreläserEn kvinna och tre män står i grupp.Fyra kvinnor står tillsammansTre kvinnor håller upp en mössaTvå män sitter tillsammans

Socialminister Lena Hallengren (S) besökte i dag Värnamo sjukhus. – Det var ett väldigt trevligt besök och det var en välkomnande och god stämning. Jag tror att det är viktigt för människor som besöker vården att också känna att personalen trivs.

Dagen inleddes med ett möte med regionledningen, där hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig bland annat presenterade regionens goda resultat vad gäller patientnöjdhet och arbetet med att ställa om till nära vård. Regiondirektör Jane Ydman berättade om regionens stabila ekonomi med en budget i balans och HR-direktör Joakim Silva gjorde en presentation kring kompetensförsörjningsenheten och rekrytering.

– Jag tycker att det är positivt att få höra hur man arbetar väldigt målmedvetet med kompetensförsörjningen. Det är inget som kommer av sig självt, att rekrytera och behålla personal behöver man arbeta med medvetet och långsiktigt, sa Lena Hallengren.

Förändringsarbete

Besöket fortsatte med att vårdenhetschef Solweig Jonsson och biträdande verksamhetschef Christina Andersson berättade om hur medicin- och geriatrikkliniken utvecklats under de senaste åren. 2015 var läget dåligt. Det fanns inga tillgängliga vårdplatser och många patienter var utlokaliserade. Sedan inleddes ett förändringsarbete där man arbetat med både arbetsmiljön och sina processer och i dag, 2020, är läget helt annorlunda. Beläggningsgraden har sjunkit och patienterna behöver mycket sällan utlokaliseras.

– Jag tar med mig det faktum att hur man bryr sig om sin personal, vilka förutsättningar och möjligheter man ger dem också spelar roll för vilka medicinska resultat man får. Sen tror jag att mindre sjukhus verkligen kan dra nytta av närheten mellan professioner och mellan kliniker för patientens bästa, kommenterade Lena Hallengren.

Goda resultat på kvinnokliniken

Vårdenhetschef Anne Rydén informerade sedan om akutkliniken, bland annat kring det aktiva arbetet med att se till att så många patienter som möjligt har en vistelsetid på under 4 timmar.

Socialministern fick sedan en rundvandring och träffade medarbetare på medicinsk vårdenhet A.

Besöket avslutades därefter med kvinnokliniken där verksamhetschef Anna Hallberg presenterade klinikens processinriktade arbetssätt och goda resultat. Kvinnokliniken ligger bättre till än målvärdet på flera faktorer, till exempel utförs relativt få förlossningar med kejsarsnitt.

Även på kvinnokliniken fick Lena Hallengren möjligheten att träffa personal och bekanta sig med verksamheten.

– Det är alltid väldigt intressant att få vara ute i verksamheten. Det är få förunnat att få kliva in på andras arbetsplatser så här och följa hur det ser ut, sa Lena Hallengren.

Eftermiddagen fortsatte sedan med besök på Rydaholms vårdcentral, som nyligen fick toppbetyg när Nationell patientenkät primärvård presenterades, där patienter beskriver sin uppfattning om besök på vårdcentraler.

– Ett väldigt intensivt och trevligt besök, där Lena Hallengren fick inblick i hur vi arbetar, säger Anneli Sonéus, verksamhetschef för Rydaholms vårdcentral.

På direkt fråga från socialministern kunde patienterna Jimi Bah, Björn Lindblom och Thomas Hugosson förklara att de som patienter helt enkelt känner en god stämning på vårdcentralen, fint bemötande och snabb hjälp.

”Personalen tycker om oss”

– Personalen tycker helt enkelt om oss, som någon uttryckte det.

Förklaringen till den goda stämningen gavs också, i form av ett bra ledarskap, fast bemanning med personal som stannar kvar och förstås den lilla enhetens fördelar med god personkännedom.

– Vi är nära varandra, vilket gör det lättare att samarbeta runt patienterna. Våra duktiga distriktssköterskor kan också avlasta våra två läkare, säger Annelie Sonéus.

Pratade om ersättningsmodellen

Några mer ingående diskussioner om de generella utmaningar som primärvården brottas med fanns det inte tid till.

– Men vi hann till exempel prata lite om ersättningsmodellen, som slår lite orättvist mot de vårdcentraler som har stort behov av tolk vid sina patientkontakter, vilket gör att varje patientmöte tar längre tid, säger Lotta Larsdotter, direktör för Vårdcentralerna Bra Liv.

Lena Hallengren konstaterade som avslutning på besöket att det är mycket som är bra inom svensk hälso- och sjukvård och att det är viktigt att lyfta fram det.  

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Värnamo sjukhus
  • Folkhälsa och sjukvård
  • Vårdcentralerna Bra Liv
  • Primärvård