Socialminister Lena Hallengren gjorde digitalt studiebesök i Jönköpings län

Socialminister Lena Hallengren gjorde digitalt studiebesök i Jönköpings län

Två män sitter framför ett digitalt möte på en ipad.
Även fast Habo är den kommun som har bäst vaccinationstäckning i länet, finns det fortfarande utmaningar för att nå unga vuxna. På plats i Habo beskrev verksamhetschef Daniel Brandon, och sjuksköterska Henrik Johansson hur vardagen med vaccinationsarbetet ser ut. Foto: Frida Halvardsson

Fredag 10 september gjorde socialminister Lena Hallengren ett digitalt studiebesök i Region Jönköpings län. Särskilt intresserad var socialministern av hur vi arbetar för att nå de som ännu inte vaccinerat sig, som till exempel genom insatsen med sms-utskick till yngre målgrupper.

Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård, inledde mötet tillsammans med vaccinsamordnare Jonas Almgren.

– Utgångspunkten för vaccinationsarbetet i Region Jönköpings län har varit att det ska ske så nära invånaren som möjligt. Därför var det naturligt för oss att organisera det via länets vårdcentraler. En jämlik vård förutsätter att vi inte kan göra lika för alla. Och jag vill påstå att det är just det förhållningssättet som har lett till att Jönköpings län har ett bra vaccinationsarbete igång. Vi har noga följt statistik över hur vaccinationstäckningen sett ut i länet, och kunnat agera utifrån resultaten, sa Rachel De Basso.

"Inte sista gången ni har en bra idé som jag blir nyfiken på"
Inför besöket i Region Jönköpings län hade Lena Hallengren särskilt bett om att få veta mer om sms-utskicket som gjordes 7 september till alla invånare i länet som är 16-39 år - den ålder där vi ser lägst vaccinationstäckning.

Efter att sms:et hade skickats ut kunde vi se en ökning av bokade tider för första dosen vaccin med 85 procent. En siffra som gjorde socialministern imponerad.

– Jag vill gärna tro att det spelar roll när man får informationen direkt till sig på det här sättet. Jag tycker att det är viktigt att vi sprider sådana här bra idéer till varandra. Och det är nog inte sista gången som ni i Region Jönköpings län har en bra idé som jag blir nyfiken på, sa Lena Hallengren.

Utmaningar att nå unga vuxna
I Habo har ungefär 15 000 doser vaccin getts sedan starten i januari 2021. Även fast Habo är den kommun som har bäst vaccinationstäckning i länet, finns det fortfarande utmaningar för att nå  unga vuxna. På plats i Habo beskrev verksamhetschef Daniel Brandon, och sjuksköterska Henrik Johansson hur vardagen med vaccinationsarbetet ser ut.

– Att kunna göra skillnad för människor var anledningen till att jag utbildade mig till sjuksköterska, och det gör ju verkligen vaccinationen. I början hade vi stor efterfrågan och lite vaccin. Nu är det tvärtom. Därför behöver vi anstränga oss mer för att nå personer som ännu inte vaccinerat sig. En del vill inte vaccinera sig eftersom de är rädda för vaccinet, säger Henrik Johansson, sjuksköterska och timanställd för att arbeta med vaccinationen i Habo.

– Vi har ett nära samarbete med kommunen för att nå fler, skapa trygghet och informera om vaccinet. Vi försöker hela tiden hitta nya sätt att nå människor. Tillgängligheten är viktig, och det har varit en framgångsfaktor att vi i primärvården har haft uppdraget eftersom vi är så nära invånarna, säger Daniel Brandon, verksamhetschef för Bra Liv Habo vårdcentral.

"Viktigt att höja utbildningsnivån i samhället"
Tekie Mussa, en av hälsokommunikatörerna i länet, beskrev det arbete som han och hans tre kollegor gör för att nå utrikesfödda.

– Vi har varit noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men det fysiska mötet har också varit viktigt. Vi har fångat människor utomhus på stan, och förklarat var man kan läsa tillförlitlig information, hjälpt till att boka tid för vaccination och även visat vägen till drop-in. Vi har haft många samarbeten med bland annat föreningar, SFI och kyrkor, sa Tekie Mussa.

Socialministern uppmuntrade hälsokommunikatörernas arbete, och att den här typen av insatser för att höja utbildningsnivån i samhället är viktig.

– Vi är inte nöjda med vaccinationstäckningen än, men glada att vi hela tiden ser förbättringar. Under vecka 32-36 har ökningen varit snabbare i socioekonomiskt svaga områden än i länet som helhet, sa vaccinsamordnare Jonas Almgren.