Självhjälpsgrupper med digitala möten startar

Självhjälpsgrupper med digitala möten startar

Två män står och pratar intill ett träd
Behöver du någon att prata med om till exempel ensamhet, utmattning eller svår sjukdom? Sedan flera år arrangerar Region Jönköpings län självhjälpsgrupper, från hösten 2020 även i digital form. Bilden är arrangerad. Arkivbild Foto: Johan W Avby

Sedan några år tillbaka kan invånare i Jönköpings län delta i självhjälpsgrupper för att träffa andra som är i liknande livssituation. Från hösten 2020 erbjuds också digitala självhjälpsgrupper som kan ge stöd och hjälp när livet förändras.

– Vi vill nu starta nya digitala grupper med rubrikerna ”ensamhet och vänskap”, ”utmattning”, ”närstående till någon som är fysiskt eller psykiskt sjuk”, samt ”cancer mitt i livet”. Vi har sett ett behov av grupper med just dessa teman, säger Birgitta Ekeberg, folkhälsoutvecklare på Region Jönköpings län.

Fördelen med digitala grupper är att deltagarna kan finnas var som helst i Jönköpings län.

– Men skulle det finnas en grupp lokalt som vill träffas fysiskt istället, så går det förstås också bra, säger igångsättare Patrik Blomqvist.

Tron på människans egen kraft

Självhjälpsgruppen utgår ifrån tron på människors egen kraft, vilja och förmåga till förändring. I självhjälpsgruppen möts man för att dela tankar och känslor med människor som har liknande livssituation vilket gör att de förstår vad det handlar om. I en självhjälpsgrupp får deltagarna möjlighet att prata om sin situation, lyssna till andra och tillsammans ge varandra styrka att gå vidare.

Inleds med igångsättare

Gruppen startar så snart 5-8 personer anmält intresse att samlas om samma tema. De första träffarna får gruppen stöd av en igångsättare som hjälper till att komma igång med en beprövad, trygg struktur för samtalen. Igångsättaren har sedan fortsatt regelbunden kontakt med gruppen och ger stöd vid behov. Gruppen träffas så länge deltagarna önskar. Genomförandet är likadant oavsett gruppen träffas fysiskt eller digitalt.

20-tal grupper har genomförts

Sedan starten för fem år sedan har cirka 20 självhjälpsgrupper genomförts i Jönköpings län. Just nu pågår grupper som finns fördelade över länet.

– Nu tar vi ett steg till och erbjuder digitala självhjälpsgrupper. Fördelen med det digitala är att man kan möta behovet snabbare då man inte är knuten till en fysisk plats. De som anmäler sig får information om hur man på ett enkelt sätt kopplar upp sig, säger Birgitta Ekeberg, som tar emot anmälningar till dessa kostnadsfria grupper tillsammans med patientstödjare Patrik Blomqvist.

Fotnot: Att delta i en självhjälpsgrupp är kostnadsfritt.  Tystnadslöfte gäller. Det som sägs i gruppen stannar där.

Kontakt: Birgitta Ekeberg,
länssamordnare, igångsättare
birgitta.ekeberg@rjl.se
010-242 41 73

Patrik Blomqvist,
igångsättare
patrik.blomqvist@rjl.se
0702-478717

Läs mer och anmäl intresse på 1177.se:

Vara med i en självhjälpsgrupp

 

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Folkhälsa och sjukvård