Så vårdas patienter med smittsamma luftvägssjukdomar

Så vårdas patienter med smittsamma luftvägssjukdomar

Vården av patienter med smittsamma infektionssjukdomar har hamnat i fokus efter det första bekräftade fallet av Coronavirus i Sverige, där en kvinna i 20-årsåldern vårdas på infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Verksamhetschef Maria Palmérus konstaterar att kvinnan vårdas på samma sätt som alla andra patienter, nämligen i enskild vårdrum med luftsluss och av personal som bär skyddsutrustning.

– Det här viruset som vi pratar om, vet vi smittar via droppsmitta och kontaktsmitta. Då gäller det att förhindra att vi får viruset på slemhinnor och hud. Vi använder den skyddsutrustning som vi brukar använda vid smitta vid luftvägsinfektion. Det innebär att man har på sig en heltäckande skyddsrock, handskar, andningsskydd och ett visir för att skydda ögonen, berättar hon.

Detta är den skyddsutrustning som rekommenderas av WHO och Folkhälsomyndigheten.

– Vi följer deras riktlinjer och känner oss trygga med denna skyddsutrustning. Patienten vårdas i ett vårdrum med sluss där vi tar på oss skyddsutrustningen innan vi går in till patienten. Det är ett vanligt vårdrum, som vi är vana att arbeta i och den här skyddsutrustningen är vi vana att använda, förklarar Maria Palmérus.

 

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Folkhälsa och sjukvård