Resurspool med sjuksköterskor byggs upp under våren

Resurspool med sjuksköterskor byggs upp under våren

Två sjuksköterskor handspritar sig
Under våren 2020 ska Region Jönköpings län bygga upp en resurspool för sjuksköterskor inom kirurgi, medicin och geriatrik vid länets tre sjukhus. Detta för att minska sårbarheten vid korttidsfrånvaro. Arkivbild från resursenheten, Värnamo sjukhus. Foto: Johan W Avby
Två sjuksköterskor handspritar sigPorträtt av en kvinna

Under våren 2020 ska Region Jönköpings län bygga upp en resurspool med sjuksköterskor för länets kirurgklinik samt medicinkliniken i Jönköping och medicin- och geriatrikklinikerna i Eksjö och Värnamo. Syftet är att bättre klara bemanningen vid korttidsfrånvaro.

– Resurspoolen ska ses som en hjälp för vårdenhetschefer att lösa bemanningen vid korttidsfrånvaro. När man har sjuka patienter, medarbetare som är sjuka och det inte finns någon att ringa in, så är det kämpigt. Genom en resurspool kan ryckigheten minska genom att slippa flytta sjuksköterskor mellan avdelningar och mellan arbetspass. Detta förbättrar arbetsmiljön för både chefer och medarbetare, säger Linda Andlöw, projektledare på Region Jönköpings läns rekryteringsenhet.

En rad detaljfrågor ska lösas

Under våren ska en rad frågor lösas genom bland annat diskussion med vårdenhetschefer och några studiebesök i andra regioner. Det handlar bland annat om hur många sjuksköterskor som ska rekryteras, deras anställningsvillkor med arbetstid och lön och hur det rent praktiskt ska fungera att ”boka” dem.

– Det kan till exempel bli aktuellt med årsarbetstid, där varje sjuksköterska anger i ett bokningssystem vilka arbetspass som han eller hon är disponibel och då lönemässigt styra mot ett intresse för att arbeta kvällar och helger. För att det ska vara attraktivt att jobba i resurspoolen kommer det att vara en grundersättning som matchar den flexibilitet som kommer att krävas, säger Linda Andlöw.

 

Behov med kort varsel

Ett bemanningsbehov kan förstås uppstå med kort varsel för att en sjuksköterska blir sjuk eller måste vara hemma med sjukt barn.

– Men man kan också tänka sig att en klinik lägger en bokning inför en helg, med vetskap om att någon sjuksköterska troligen saknas i en arbetsgrupp.

På Värnamo sjukhus finns sedan många år resursenheten, en enhet där medarbetarna ska kunna täcka upp för vakanser på olika kliniker. Detta sker dock ofta med längre framförhållning, varför resurspoolen ska kunna komplettera den enhet som redan finns.

Resursenhet kvar

– Resursenheten på Värnamo sjukhus ska vara kvar, för vi tar inte bort något som fungerar bra. Men på sikt kanske det kan bli en och samma funktion, säger Linda Andlöw.

Region Jönköpings län har ett övergripande mål att bli oberoende av bemanningsföretag. Resurspoolen är en del i detta, även om bemanningsföretagen inte i huvudsak bemannar vid korttidsfrånvaro.

– Resurspoolen kan också ses som en karriärstege för sjuksköterskor, med möjlighet att påverka sin arbetstid och därmed lönen, säger Linda Andlöw.

 

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Folkhälsa och sjukvård