Regionfullmäktige teckenspråks- och skrivtolkas

Regionfullmäktige teckenspråks- och skrivtolkas

En kvinna i grå kofta och en kvinna i svart kofta står framför en grön skärm och ler.
Teckenspråkstolkarna Jenny Svarén och Sara Ericsson kommer växelvis tillsammans med Ida Fridell att stå framför den gröna skärmen och tolka regionfullmäktige den 13 april. Samtidigt kommer två skrivtolkar sitta vid en dator i ett anslutande rum och texta i direktsändning. Foto: Alexandra Svedberg

Tisdagen den 13 april 2021 kommer regionfullmäktige för första gången att både teckenspråks- och skrivtolkas.

- Region Jönköpings län vi har ett politiskt  uppdrag att se till att fullmäktige görs tillgängligt med teckenspråkstolkning och texttolkning. Uppdraget har förstärkts i och med tillgänglighetslagen, säger Siv Kullberg, kanslidirektör. Roligt att vi nu löser det smidigt och bra. Vi kommer både att ha direkttextning och texten kommer även att ligga kvar vid eftersändning. 

– Det känns verkligen positivt. Det kommer att främja delaktighet och tillgänglighet inom Region Jönköpings län, säger teckenspråkstolkarna Sara Ericsson och Jenny Svarén som tillsammans med Ida Fridell kommer att teckenspråkstolka växelvis under mötet.

Philip Moberg och Anna Elving kommer att skriva, det vill säga texta mötet i direktsändning.

– Det gäller att ha koll på olika uttryck som kan komma upp på politiska möten, säger Philip Moberg. Det ska ju gå snabbt och blir det lite fel så är det ibland bättre att låta det vara. Oftast förstår läsaren det ändå.

Uppdragen kräver hundra procents koncentration och uppmärksamhet och därför kommer både skrivtolkarna och teckenspåkstolkarna att växla och köra olika tidsintervaller.

– Tolkningen är ett ögonblicksverk, säger Jenny Svarén. Det talade språket ska man processa och göra om till tecken. Det viktigaste är att det blir rätt budskap för den som tittar. Jag hoppas att det är några som tittar på mötet som kanske inte skulle ha kunnat nås av informationen annars.

På listan över ärenden på fullmäktige imorgon står bland annat granskning av årsredovisning, granskningarna av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet, hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat, insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar och patientnämndens årsrapport.

Du kan följa mötet här:
Regionfullmäktige 13 april - Quickchannel