Regionfullmäktige delar ut hållbarhetspris

Regionfullmäktige delar ut hållbarhetspris

En stor samling människor sitter och sammanträder i fullmäktige
När regionfullmäktige sammanträder tisdag 4 oktober behandlas bland annat förslag till biblioteksplan samt Regional kulturplan. Det årliga hållbarhetspriset med miljöinriktning delas också ut. Arkivbild. Foto: Frida Halvardsson

När regionfullmäktige sammanträder tisdag 4 oktober 2022 ska bland annat ett förslag till ny biblioteksplan för Region Jönköpings län, samt Regional kulturplan för Jönköpings län, behandlas. Dessutom ska årets hållbarhetspris delas ut.

Regionfullmäktige träffas i Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, för sammanträde tisdag 4 oktober. På agendan finns bland annat:

  • Förslag till biblioteksplan för Region Jönköpings län, ett styrdokument enligt Bibliotekslagen
  • Regional kulturplan för Jönköpings län, 2023-2025
  • Upphandlingsmodell för fastighetsinvesteringar
  • Interpellation om att medicinsk utrustning för egenvård bör finnas tillgänglig på ett och samma ställe
  • Region Jönköpings läns hållbarhetspris med miljöinriktning delas ut. Utöver huvudpriset delas även ett hedersomnämnande ut.

Följ regionfullmäktiges sammanträde på webben