Regionfastigheter får årets hållbarhetspris – hedersomnämnande till Stora Segerstad naturbrukscentrum

Regionfastigheter får årets hållbarhetspris – hedersomnämnande till Stora Segerstad naturbrukscentrum

Fem personer står och visar upp diplom och blommor
Richard Kittendorff, byggprojektledare, och Joakim Nådell, miljökonsult på Regionfastigheter, tillsammans med Urban Nilsson, idrottslärare och miljöombud, miljöchef Maria Cannerborg, och Harriet Sandström, köksbiträde, på Stora Segerstad naturbrukscentrum. Foto: Christoffer Hägg

Årets hållbarhetspris inom Region Jönköpings län går i år till Regionfastigheter för deras målmedvetna arbete med att återbruka byggkomponenter som både kan minska miljöpåverkan och reducera kostnader. Stora Segerstad naturbrukscentrum får årets hedersomnämnande för att ha skapat en hållbarhetskultur i undervisningen.

Pristagarna fick ta emot sina utmärkelser under regionfullmäktiges sammanträde på tisdagsförmiddagen den 3 oktober. Miljöchef Maria Cannerborg berättade lite om bakgrunden till priset och regionfullmäktiges ordförande, Desiré Törnqvist, läste upp motiveringar och delade ut diplom och prischeckar. Byggprojektledare Richard Kittendorff och miljökonsult Joakim Nådell tog emot priset för Regionfastigheter och berättade om sitt hållbarhetsarbete för regionfullmäktiges ledamöter.

– Ja, det var ju en överraskning. Det är kul att vi stack ut bland alla nominerade, säger Richard Kittendorff.

Återbruk av byggkomponenter

Regionfastigheter får priset för sitt arbete med att utvärdera miljöeffekter och vidta åtgärder för att kunna återbruka byggkomponenter. Arbetet har lett till minskade koldioxidutsläpp eftersom nya byggkomponenter inte behöver produceras, vilket också innebär minskning av avfall och därmed sänkta kostnader.

– Jag tror det ligger helt rätt i tiden, hur vi mäter och hur det påverkar miljön. Den största vinsten är det miljömässiga eftersom vi kan ta tillvara och förlänga livslängden för byggmaterial, säger Joakim Nådell.

– Inom sjukvården har vi höga krav på våra byggkomponenter. Oftast har vi bra kvalitet även på det vi behöver bygga om eller riva. Även om huset är gammalt så har vi ändå bytt komponenter när det har behövts och som går att fånga upp för återbruk, säger Richard Kittendorff.

Kultur av hållbarhet

Stora Segerstad naturbrukscentrum får sitt hedersomnämnande för den medvetenhet som skolan har och hur det har skapat en kultur av hållbarhet som präglar elevernas skolgång, beteende och framtida val. Köksbiträde Harriet Sandström och Urban Nilsson, som är idrottslärare och miljöombud, tog emot diplom och blommor.

– Det är ett naturbrukscentrum och miljötänkandet har funnits med mer eller mindre hela tiden sedan 1989. Där har köket länge varit ett föredöme, säger Urban Nilsson.

– När man mäter matsvinnet ibland hos oss så är det så lite att man kan tro att vi fuskar. Och det som blir över blir matlådor åt våra elever som är ute i skogen. På våra måndagsmöten brukar vi diskutera fram nya smarta lösningar, säger Harriet Sandström.

De båda nämner ytterligare bra exempel som att all tvätt tvättas på skolan, det körs inte iväg till ett tvätteri någonstans. Skogskläder lagas istället för att köpa nytt. Uttjänta handdukar blir städtrasor och slitna lakan blir till trasor som går att polera skolans bilar med. Gamla sängmadrasser återanvänds och blir till hundbäddar. Nya simulatorer för övningskörning har förändrat traktorutbildningen och leder till minskade fossila utsläpp och sänkta kostnader för drivmedel.

Motivering för Regionfastigheter 

Genom att återbruka byggkomponenter visar Regionfastigheter att ett målmedvetet och framgångsrikt hållbarhetsarbete både kan minska miljöpåverkan och reducera kostnader. Genom att utvärdera återbrukets miljömässiga och ekonomiska effekter visar Regionfastigheter upp en imponerande potential i sitt arbete. Användningen av återbruk markerar samtidigt en startpunkt för byggbranschens övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi. Genom sitt arbete markerar Regionfastigheter att de på allvar vill bidra till ett minskat klimatavtryck, vilket gör dem till en mycket välförtjänt vinnare av 2023 års hållbarhetspris.

Motivering för Stora Segerstad naturbrukscentrum

Med en klok resursanvändning i vardagen inspirerar och medvetandegör Stora Segerstad naturbrukscentrum sina elever om vikten att agera hållbart. Genom att skapa en hållbarhetskultur med återanvändning, ansvarsfulla inköp och integrera teknologi i undervisningen tar skolan på ett imponerande sätt ansvar för att inspirera eleverna till kloka framtida val och beteenden. Stora Segerstad naturbrukscentrum är därför välförtjänta mottagare av hedersomnämnandet 2023.

Tidigare vinnare

  • 2022 – Vinnare: Folktandvården – Implementering av digitala vårdmöten, fokus digitala 2-årsbesök. Hedersomnämnande: Strama Region Jönköping – Smittskydd Vårdhygien – Antibiotikasmarta verksamheter
  • 2021 – Vinnare: Område måltid – Vårt samlade miljöarbete. Hedersomnämnande: Neonatalavdelningen på Ryhov – Vi värnar om barnens framtida miljö!
  • 2020 – Möbelförrådet – Gratis och lättillgängliga möbler från Region Jönköpings läns eget möbelförråd – cirkulär ekonomi – ökad användning av begagnade möbler.
  • 2019 – Hudkliniken – Fotoremiss minskar resandet i länet – sparar tid för patienter.
  • 2018 – Tenhults naturbruksgymnasium – miljöförbättrande åtgärder som genomsyrar hela verksamheten.