Region Jönköpings län vädjar om att behålla bokade tider för dos 2

Region Jönköpings län vädjar om att behålla bokade tider för dos 2

Just nu finns fler tider för dos 2 än dos 1 på många vårdcentraler, och det är viktigt att de som har en inbokad tid för dos 2 använder den.

Du får tid för din andra dos vaccin mot covid -19 i samband med att du får din första dos. Det beror på att mängden vaccin som varje vårdcentral får levererat, baseras på hur många som beräknas få sin andra dos varje vecka.

- Planeringen för vaccinationen bygger på att de som fått en dos ska ta sin andra dos inom ett visst tidsintervall. Flera av vaccinen har begränsad hållbarhet, säger vaccinsamordnare Jonas Almgren.

- Vi vill vädja till dig som har fått en tid för dos 2 att om möjligt ta den, säger Lotta Larsdotter, direktör på vårdcentralerna Bra Liv. Är du sjuk ska du självklart boka av men ska du exempelvis till sommarstugan så du bör du prioritera din vaccinationstid. Det svårt för oss att ändra din tid för dos 2, om det inte är nödvändigt på grund av till exempel sjukdom. Vi ber om förståelse för detta.

Under några veckor framöver kommer det att finnas få tider för dos 1 att boka på vårdcentralerna.

Boka din tid på 1177.se

Eftersom vårdcentralerna är hårt belastade, vädjar vi till dig att själv boka din tid för vaccination på 1177.se om du har möjlighet till det. Du behöver inte ha e-legitimation för att boka tid. På 1177.se hittar du uppdaterad information om de olika faserna och hur du bokar tid: När och hur kan jag vaccinera mig mot covid-19? - 1177 Vårdguiden

Kontakt:
Jonas Almgren och Lotta Larsdotter nås via presstjänst på 010-242 40 30, eller press@rjl.se