Region Jönköpings län testar vaccinering i stor skala

Region Jönköpings län testar vaccinering i stor skala

Torsdagen den 11 februari kommer Region Jönköpings län genomföra det första av tre testtillfällen av vaccinering i stor skala. Syftet är att simulera den vaccinering som kommer att ske längre fram när det blir dags för fas 4, dvs personer mellan 18 och 59 år som inte tillhör riskgrupp.

600 personer kommer att kunna vaccineras under den första testdagen i Jönköping den 11 februari. Det är personal inom den vårdnära sjukvården som fått inbjudan att delta.

- Det är prioriterad personal från exempelvis IVA, kirurgin och förlossningsvården som fått inbjudan, säger Pernilla Söderberg, projektledare. Personalen som bjudits in arbetar nära patienter och vi gör inga avsteg från prioriteringen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vissa av testpersonerna har bjudits in till drop in-vaccinering och andra har möjlighet att boka tid. Vissa har fyllt i sin hälsodeklaration i förväg och andra kommer att få göra det på plats, för att testa de olika flödena.

- Vi kommer att göra det så realistiskt som möjligt. Vi kommer att ha fyra vaccinatörer på plats. Primärvården har stor erfarenhet av att genomföra vaccinationen mot säsongsinfluensa varje år. Men den omfattning det innebär att vaccinera mot covid-19 i de senare faserna, har vi aldrig tidigare varit med om.

Planeringsverktyg

Som stöd för vårdcentralernas planering av fas 4 har ett planeringsverktyg tagits fram, för att beräkna behov av till exempel bemanning och lokaler.

- Den simulering vi genomför motsvarar den nivå som en vårdcentral som ska vaccinera totalt 12 500 personer måste vara redo för, per dag,  under de intensivaste delarna av fas 4, säger Jonas Almgren, vaccinsamordnare. Vi är först ut i landet att prova storskalig vaccinering på det här sättet.

Fler simuleringar planeras

Under vecka 7 kommer liknande testsimulering genomföras i Eksjö och under vecka 8 kommer den genomföras i Värnamo. Totalt räknar Region Jönköpings län med att 1800 personer ska vaccineras under simuleringarna. När simuleringarna är genomförda ska de utvärderas och analyseras .

- Syftet är att vi ska lära oss vad som fungerar bra och vad som fungerar sämre så att vi kan skruva på arbetsmetoderna tills det blir skarpt läge längre fram. Det är för att våra invånare ska känna sig trygga, säger Pernilla Söderberg.

Inför vaccineringen i fas 4 samarbetar Region Jönköpings län med alla länets vårdcentraler, Länsstyrelsen, alla länets kommuner och övriga organisationer i F-samverkan planerar tillsammans så att det finns fungerande lokaler, tillräckligt antal vaccinatörer och annan personal, samt att vaccineringen kan ske på ett patientsäkert sätt.