Region Jönköpings län hjälper grannlän med avancerad röntgenundersökning

Region Jönköpings län hjälper grannlän med avancerad röntgenundersökning

Två kvinnor i vårdkläder sitter framför bildskärmar
Evelina Karlsson, biomedicinsk analytiker och Lena Gutegård, röntgensjuksköterska, bemannar PET/CT-kameran denna dag, då totalt nio patienter blir undersökta. Foto: Mikael Bergström

2018 installerade Region Jönköpings län en avancerad röntgenutrustning, så kallad PET/CT, på Länssjukhuset Ryhov, för att patienter i länet inte skulle behöva åka till Linköping för undersökning. Nu får istället Region Östergötland hjälp med undersökning av upp till fem patienter i veckan. Detta är det sista exemplet i vår artikelserie om hur vården arbetar för att korta väntetider.

– Behovet av undersökningar med PET/CT-kamera ökar hela tiden. Undersökningsmetoden är viktig bland annat i cancerdiagnostiken. Allt fler vårdförlopp inkluderar denna metod, säger Theres Utberg, områdeschef för röntgen.

Tekniken ger möjlighet att inte bara diagnosticera utan även följa behandlingar. Undersökningarna har till exempel stor betydelse i de standardiserade vårdförlopp som finns för olika cancersjukdomar.

Undersökningarna utförs av en personalgrupp bestående av röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker med inriktning klinisk fysiologi. Dessa har även specialutbildning inom nuklearmedicin, eftersom det är radioaktiva isotoper som används.

Kapacitet för 45 patienter i veckan

Från tidigare fyra dagar i veckan, görs undersökningarna nu i stort sett alla vardagar, med en kapacitet för totalt cirka 45 patienter per vecka.

Fram till 2018 var PET/CT-kameran på Universitetssjukhuset i Linköping den enda inom Sydöstra sjukvårdsregionen.

Sedan dess har alla länsbor kunnat undersökas på Länssjukhuset Ryhov. Trots ett stadigt växande behov av den här typen av undersökningar, så kan röntgen på Ryhov ta emot upp till fem patienter i veckan från Östergötland/Kalmar, som behöver undersökning med PET/CT.

Förfrågan från Östergötland

– Vi fick förfrågan från Östergötland för knappt år sedan, och det är klart att vi vill hjälpa till när vi kan. Östergötland ser även ett ökat behov av vår hjälp framöver, och vi ska försöka möta det behovet.

Fördelarna med samarbetet inom Sydöstra sjukvårdsområdet är flera. Väntetiden på undersökning minskar och sårbarheten blir mindre om en kamera skulle få driftstörning.

– Den här undersökningsmetoden har en högre kostnad än andra, men är angelägen för de frågeställningar som det handlar om, säger Theres Utberg. En anledning är de radioaktiva isotoper som används. De tillverkas i en så kallad cyklotron i Linköping och transporteras varje morgon ner till Jönköping. Back-up finns också i form av tillverkning i Finland.

Önskar egen tillverkning

– Inom fem år finns det behov av ytterligare en PET/CT-kamera i Sydöstra sjukvårdsregionen och vi skulle vilja ha en egen tillverkning av de radioaktiva isotoperna. För att kunna använda dessa maskiner optimalt så ser vi att egen tillverkning av radioaktiva isotoper krävs.

Patienten

För de patienter som ska undersökas är det vissa förberedelser. Patienten får inte ha ätit och får ligga i ett vilrum inför undersökningen. De radioaktiva isotoperna injiceras i kroppen och har till uppgift att hitta och exempelvis lysa upp tumörer.

Ökat tryck på röntgen

Det ökande behovet av PET/CT är bara ett exempel på det ökade trycket på den regionövergripande röntgenkliniken, delvis som en effekt av arbetet med uppskjuten vård.

– Vi ser bland annat en kraftig ökning av remisserna för datortomografi, CT. I dagsläget har vi tre CT-kameror på Länssjukhuset Ryhov, och tillgång till hälften av kapaciteten hos CT-kameran i Nässjö, men vi ser ett behov av ytterligare en kamera, säger Theres Utberg.

Jobbar ikapp mammografin

Mammografi, i form av hälsoundersökningen, är ett annat område där röntgen nu upplever ökat tryck.

– Vi har en viss ”skuld” efter coronapandemin. Dels erbjöd vi inte lika många tider som normalt, dels var det fler som valde att inte komma. Men nu jobbar vi undan den kö som uppstod och det går åt rätt håll. På Höglandet har vi också en helt ny mammografivagn som rullar, vilket gör att kvinnorna där får nära till denna viktiga undersökning. Överlag tar kvinnorna i Region Jönköpings län väl vara på möjligheten att undersöka sina bröst när de får en kallelse till screening vilket är viktigt för att upptäcka cancer i ett tidigt stadie, säger Theres Utberg.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot: PET står för positronemissiontomografi-, CT för datortomografi

Läs mer:

Så kortar vården väntetiderna: Samarbeten och nya arbetssätt för att korta köer

Grön laser och ändrade arbetssätt på urologen minskade väntetider

När behovet får styra minskar väntetiderna

Kvinnokliniken: Patienten styr sederingen själv vid ingrepp

Operationsplanering: Inte en enda operationstid får stå oanvänd