Region Jönköpings län går upp i regionalt stabsläge på grund av ökad smittspridning

Region Jönköpings län går upp i regionalt stabsläge på grund av ökad smittspridning

Region Jönköpings län beslöt onsdag 8 december 2021 att gå upp i så kallat regionalt stabsläge på grund av ökad spridning av coronaviruset i samhället, vilket innebär att belastningen på sjukvården ökar.

– Vi har nu tagit beslut om regionalt stabsläge, och har återigen aktiverat regional särskild sjukvårdsledning, för att ha möjlighet att kraftsamla sjukvårdens resurser för patienter med covid-19. Vi ser en sakta men oroväckande ökning i antalet länsbor som behöver sjukhusvård för covid-19, och det måste vi ha beredskap för att ta hand om, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig.

Regelbundna avstämningar

Regional särskild sjukvårdsledning kommer inledningsvis att ha avstämning av vårdsituationen en gång i veckan, men kan vid behov ha tätare träffar. Dagligen följs mätningar av till exempel inneliggande patienter med diagnostiserad eller stark misstanke om covid-19, vårdplatser, beläggning, samtal till 1177 Vårdguiden på telefon, material och bemanning.

”Viktigt vaccinera sig”

– Vi ser nu en sakta ökning av antalet smittade och sjuka i covid-19, vilket sjukvården behöver planera sina resurser för. Samtidigt är det oerhört viktigt att vi alla hjälps åt att begränsa smittspridningen genom de beteenden som vi lärt oss under pandemin – och att vi vaccinerar oss, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Onsdag 8 december vårdas 16 patienter med covid-19 på länets sjukhus, varav 5 behöver intensivvård.

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget inom Region Jönköpings län. Vid svårare situationer används begreppen förstärkningsläge eller katastrofläge. Om situationen skulle försämras inom sjukvården, kan det bli aktuellt med en ny bedömning av beredskapsläget.

Kontakt:
Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
nås via Region Jönköpings läns presstjänst 010-2424030

Rachel De Basso (S),
ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
072-5006328