Region Jönköpings län går ner till stabsläge

Region Jönköpings län går ner till stabsläge

Region Jönköpings län har varit i förstärkningsläge sedan den 13 november 2020, då smittspridningen ökade i hög takt. Nu går beredskapen ner till stabsläge, då antalet fall av covid -19 börjar stabiliseras på en lägre nivå.

- Det är fortfarande viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Att Region Jönköpings län inte längre är i förstärkningsläge betyder inte att faran är över, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör. På våra vårdavdelningar har vi idag en lägre nivå än tidigare, och personalen där arbetar inte längre under krislägesavtal. Tyvärr har inte antalet som vårdas på IVA minskat lika mycket och personalen arbetar fortfarande under krislägesavtal där.

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget inom Region Jönköpings län. Vid svårare situationer används begreppen förstärkningsläge eller katastrofläge. Om situationen skulle försämras inom sjukvården, kan det bli aktuellt med en ny bedömning av beredskapsläget.

Regional särskild sjukvårdsledning fortsätter under stabsläge att följa mätningar av till exempel inneliggande patienter med covid-19, vårdplatser, beläggning, material och bemanning.