Region Jönköpings län beviljas medel för ny kulturell satsning

Region Jönköpings län beviljas medel för ny kulturell satsning

Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef i Region Jönköpings län.
Magnus Jonsson är kulturutvecklingschef i Region Jönköpings län. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län har beviljats medel på 350 000 kronor från Kulturrådet för att skapa en ny residensmodell. Nationella och internationella kulturaktörer ska få möjlighet att bo och verka i Jönköpings län under ett tre månader långt residens.

Med en ny residensmodell vill Region Jönköpings län stärka länets fria kulturliv, kulturaktörer och institutioner, samtidigt som länets kulturliv utvecklas i utbytet med gästande residenter.

– Genom att ha gästande konstnärer på plats i länet förväntar vi också en kulturell stimulans och injektion för det lokala och regionala kulturlivet. Residensstipendiater kommer att delta i det lokala kulturlivet och i förlängningen hoppas vi att residensmodellen ska stärka interregionala och internationella utbyten och skapa en plats för Jönköpings län i internationella sammanhang, säger Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef Region Jönköpings län.

Aktörer inom det fria kulturlivet i Jönköpings län kommer att ges möjlighet att ansvara för värdskapet och introducera konstnärerna till den lokala kontexten. Under varje residensperiod kommer två stipendier delas ut; ett residensstipendium och ett värdskapsstipendium. På så sätt främjas även de lokala kulturaktörerna i länet.

Målgruppen är huvudsakligen civilsamhällets kulturaktörer i Jönköpings län, samt professionella konstnärer som verkar både nationellt och internationellt. Invånarna i Jönköpings län kommer kunna ta del av residensernas arbete och projekt genom publika möten. Förhoppningen är att möten med residenter, samarbeten med kulturaktörer från civilsamhället och kommuner kommer främja hela länets kulturområde.  

Kontakt

Magnus Jonsson
Kulturutvecklingschef
Sektionen för kulturutveckling
Regional utveckling
010-242 45 27 (mobilanknytning)
magnus.jonsson@rjl.se