Prisregn på regionfullmäktige för folkhälsa, hållbarhet och vetenskap

Prisregn på regionfullmäktige för folkhälsa, hållbarhet och vetenskap

Gruppbild på ett stort antal personer
Pristagare är vi allihop! Tisdagens regionfullmäktige 5 oktober 2021 inleddes med utdelning av en rad priser: Folkhälsopris, hållbarhetspris med miljöinriktning och vetenskapligt pris. Foto: Mikael Bergström

När regionfullmäktige tisdag 5 oktober sammanträdde fysiskt för första gången sedan november 2020, inleddes sammanträdet med en rad utdelningar av folkhälsopris, hållbarhetspris med miljöinriktning och vetenskapligt pris. Ledamöterna fick presentationer av allt ifrån hur måltidsverksamheten arbetar med hållbarhet till minskad antibiotikabehandling av nyfödda med misstänkt sepsis.

– Jätteroligt. Man forskar för att hjälpa barn att få det bättre. Det handlar om många timmar på kvällar och helger på sin arbetskammare, och då är det verkligen kul att bli uppmärksammad genom att få pris. Med tanke på alla andra duktiga personer i vår verksamhet så är det också väldigt hedrande, säger Johan Gyllensvärd, specialistläkare på barnkliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Han har just mottagit vetenskapliga priset 2020 av Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård, för sin studie av antibiotikabehandling av nyfödda med misstänkt sepsis.

Studie av somaliska kvinnors erfarenhet

Priset delar han med Karin Allgurin och Susanne Wallmo, barnmorskor på kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov, som i samband med sin utbildning har studerat somaliska kvinnors erfarenhet av att föda barn i Sverige.

– Väldigt roligt att bli uppmärksammad för detta. Det hade vi inte tänkt oss när vi gjorde studien. Men detta sporrar oss att arbeta vidare, säger de.

Utöver dessa två medicinska studier var det också dags att hylla de verksamheter som arbetat med folkhälsa och hållbarhetsfrågor och utsetts till pristagare för både 2020 och 2021.

Folkhälsopriset firar 20 år

– Folkhälsopriset firar faktiskt 20 år i år, ganska fantastiskt och med bra spridning i hela länet för olika folkhälsoinsatser, konstaterade Annette Frisk, sektionschef för folkhälsa på Region Jönköpings län, som inledde med en liten kavalkad av de senaste årens pristagare.

På listan för 2020 var det nu dags att skriva in Friskis & Svettis i Jönköping. Sedan regiondirektör Jane Ydman läst upp motiveringen var det dags för Emilia Thor och Jakob Hanberger att kliva upp på scenen och ta emot diplom, blommor och prischeck.

85 träningsgrupper utomhus

– Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna träna så bra som möjligt och det har det varit vissa utmaningar, beskrev träningsansvarig Jakob Hanberger och fortsatte:

– Vi delar det här priset med alla våra fantastiska ledare och motionärer. I november 2020 strök vi all gruppträning inomhus. Men efter ett upprop hade vi inom tre-fyra veckor möjlighet att erbjuda 85 pass i veckan utomhus vid våra anläggningar. Fantastiskt och det visar att vi arbetar nära länets invånare.

Civilsamhället gick samman

För 2021 går folkhälsopriset till Sävsjö kommuns civilsamhälle, där kommunen, Röda korset, Svenska kyrkan (som samordnat) och en lång rad andra föreningar och organisationer ingår.

– Vi mottar tacksamt folkhälsopriset. Genom hela pandemin har en rad organisationer samarbetat med kommunen för att hålla nere smittspridningen så mycket som möjligt. Över hundra volontärer har månad efter månad stöttat upp med bland annat hemleveranser av mat, som trängselvärdar, packning av matkassar och som nattvandrare för våra ungdomar. Vi har haft ett väldigt aktivt civilsamhälle när vi har behövt det som bäst, förklarade Kristin Nilsdotter Isaksson, planerings- och utvecklingschef i Sävsjö kommun.

– Det här uppdraget har varit en självklarhet som vi gjort med glädje, men det har varat längre än vi kunnat tänka oss. Det har varit fantastiskt positivt att samarbeta med Sävsjö kommun, förklarar Ilse Karlsson, diakon i Svenska kyrkan.

Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län, inledde också med en tillbakablick på hållbarhetspriset med miljöinriktning.

– Vi har bland annat haft Tenhults naturbruksgymnasium, vars miljöförbättrande åtgärder genomsyrar verksamheten, och hudkliniken, med fotoremisser som minskat resandet. Vi har en bra variation i länet och fantastiska insatser som gjorts på många områden, menade hon.

Begagnade möbler hittar ny användning

För 2020 är pristagaren Region Jönköpings läns möbelförråd.

– Genom att göra begagnade möbler tillgängliga digitalt, har de skapat ett internt ”Blocket” som verkligen är ett exempel på en cirkulär ekonomi, förklarade Maria Cannerborg.

Gunnel Svedeskog Karlsson, verksamhetschef för område sjukhusstöd, Verksamhetsstöd och service, beskrev tillsammans med möbelförrådets medarbetare, vad man har gjort.

– Vi funderade på hur vi skulle göra möbelförrådet mer lättillgängligt. Vi startade ett projekt där vi kategoriserade och fotograferade alla möbler och bra rutiner. Första året, 2019, levererade vi ut 200 möbler, i år räknar vi med tusen möbler. Det är fantastiskt roligt att arbeta nära verksamheterna. Vi är stolta och glada över priset, som ger oss motivation att fortsätta vårt arbete.

”Målfokuserade medarbetare inom område måltid”

För 2021 är det område måltid, även här Verksamhetsstöd och service, som är pristagare.

– Vi är ett gäng målfokuserade medarbetare och chefer som ser en glädje i att arbeta med de mål som vårt område har. Detta är ett ihärdigt teamarbete med analyser, uppföljningar goda idéer och initiativförmåga, förklarade Jennie Ferm, verksamhetschef för område måltid.

En av de goda idéerna, visade verksamhetsutvecklare Oliver Renström ett exempel på när han höll upp en matlåda i glas.

– Vi vill satsa på flergångsmatlådor till våra restauranger. Hittills i år har vi sålt 40 000 hämtportioner i våra restauranger i engångslådor. Vi vill nu minska detta genom att erbjuda matlådor i glas, förklarade han.

Neonatalvården fick hedersomnämnande

Bland alla de nomineringar till hållbarhetspris som kommit in, valde regionfullmäktige också att dela ut ett hedersomnämnande, som gick till neonatalvårdsenheten på Länssjukhuset Ryhov.

– Detta är nytt för oss i år, men ett arbete som är värt att lyfta fram, förklarade Maria Cannerborg.

Åsa Zetterqvist, specialistsjuksköterska på neonatal dagsjukvård beskrev deras arbete:

– Vi jobbar med de svårast sjuka och små i samhället och värnar om deras framtida miljö. Vi har ersatt ett besök på mottagningen med digitalt videomöte, där familjen i lugn och ro kan sitta och prata med oss och få råd om fortsättningen. Det ökar tryggheten samtidigt som det bidrar till färre resor. Dessutom kan vi nu erbjuda diskbara sprutor, vilket kan minska antalet sprutor i veckan från 56 till en enda, förklarar hon.

”Stolthet över den fantastiska verksamheten”

Därmed var den samlade prisutdelningen genomförd och ett stort antal pristagare kunde lämna regionfullmäktige med diplom, blommor och prispengar.

– Jag delar min stolthet med alla andra här i fullmäktige över den fantastiska verksamhet som vi har. Det är tack vare er som den utvecklas, konstaterade regionfullmäktiges ordförande Desirée Törnqvist (S) som sammanfattning.

Prisutdelning vid regionfullmäktige 5 oktober 2021:

Vetenskapliga priset (Pris för förtjänstfullt forskningsarbete), delas ut av Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård):

Två pristagare 2020:

Minskad antibiotikabehandling av nyfödda med misstänkt sepsis (10.000 kronor)

Johan Gyllensvärd, barnkliniken, Länssjukhuset Ryhov (tidigare barn- och ungdomsmedicinska kliniken):

Motivering: Arbetet är ett utmärkt exempel på hur ett kliniskt förbättringsarbete med en vetenskaplig ansats kan höja den medicinska kvaliteten vid handläggning av tidig sepsis (blodförgiftning) hos nyfödda. Varaktigheten av antibiotikabehandling och sjukhusvistelse för barnen har minskat och sjukvårdskostnaderna har reducerats.  Studien har uppmärksammats nationellt och har bidragit till att man ändrat arbetssätten inom neonatalvården även på andra sjukhus avseende ett potentiellt livshotande tillstånd.

Studie om somaliska kvinnors erfarenhet att föda barn i Sverige (10.000 kronor)

Karin Allgurin och Susanne Wallmo, barnmorskor, kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov

Motivering: Författarna har med kvalitativ metod studerat somaliska kvinnors upplevelse av svensk vård och kultur i relation till kvinnornas bakgrund när det gäller graviditet och förlossning. De behov som lyfts fram är allmänmänskliga och väl beskrivna. Arbetet är patientnära och visar på vikten av att hälso- och sjukvårdspersonal har kunskap och kulturell förståelse för att tillgodose människors olika behov. Studien utgör ett viktigt bidrag till jämlik hälsa och kunskapen från studien kan användas för att skapa en bättre vård.

Hållbarhetspris med miljöinriktning (30.000 kronor):

Region Jönköpings läns möbelförråd 2020:

Motivering: Genom att samordna och öka tillgängligheten på begagnade möbler i Region Jönköpings län, har möbelförrådet framgångsrikt bidragit till att färre nya möbler köps in. Sedan oktober 2019 har verksamheterna kunnat titta på möblerna utan att besöka något av de tre möbelförråden fysiskt. Att möbelförrådet numera är mer lättillgängligt, har gjort att fler upptäckt det som det första naturliga steget att ta när det finns behov av möbler.

 Verksamhetsstöd och service, område måltid 2021:

 Motivering: Genom flera insatser har område måltid tagit betydande steg för den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten. Nya koncept med matlådor i glas och kranvatten i glasflaskor har minskat användningen av engångsmaterial och inköp av buteljerat vatten. Matsvinnet har minskat genom en ny 15-rätters- a la cartémeny som ger fler valmöjligheter till patienterna och därmed också mindre risk för undernäring. Dessutom är de KRAV-certifierade sedan 2015 och använder högst andel ekologiska och svenska livsmedel bland alla regioner i Sverige.

 Hedersomnämnande 2021 neonatalvårdsenheten, Länssjukhuset Ryhov:

 Motivering: Genom fler digitala besök har neonatalvårdsenheten bidragit till att spara både tid och pengar för familjerna utan att göra avkall på den goda kvaliteten på vården. Dessutom har de minskat användningen av engångsmaterial och därmed de ekonomiska kostnaderna för kliniken. Neonatalvårdsenheten har satt barnen i fokus och värnat om deras framtida miljö. Och det har gett vinster ur alla perspektiv inom hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk.

Folkhälsopris (10.000 kronor):

Friskis och Svettis, Jönköping 2020:

Motivering: Friskis och Svettis Jönköping bidrog med stort engagemang till att invånarna i länet kunnat träna, trots pandemins restriktioner, genom att på flera ställen erbjuda varierad träning utomhus, i parker, elljusspår och dansbanor. Med kunskap och engagemang sprids rörelseglädjen över länets ”Friskisanläggningar” till träningsgrupper för människor med cancersjukdom, äldre, strokepatienter och personer med funktionsvariation.

Sävsjö kommun, civilsamhälle 2021:

Motivering: Civilsamhället i Sävsjö kommun bidrog genom samverkan mellan kommun, kyrkor och frivilligorganisationer till att förhindra smittspridning under pandemin. Frivilliga volontärer från olika organisationer har med stort engagemang bland annat kört ut mat till sjuka, ställt upp som trängselinformatörer och koordinerat hjälp i butiker vid behov.  Detta arbete har pågått under hela pandemin.

 

Läs mer:

Begagnade möbler får ny användning genom ”webbshop”

Studie om somaliska kvinnors erfarenhet av att föda barn i Sverige

Minskad antibiotikabehandling av nyfödda med misstänkt sepsis