Primärvården i Region Jönköpings län blir universitetssjukvårdsenhet

Primärvården i Region Jönköpings län blir universitetssjukvårdsenhet

Porträtt av en kvinna och en man
Anette Sparf och David Moltubak är verksamhetschefer för Bra Liv Rosenhälsan vårdcentral respektive Wetterhälsan, de två vårdcentraler i Jönköpings län som är noder när primärvården i Region Jönköpings län blir universitetssjukvårdsenhet.

Primärvården i Region Jönköpings län har som fjärde verksamhet blivit godkänd som universitetssjukvårdsenhet. Godkännandet kan ses som en kvalitetsstämpel som kan bidra till att primärvården utvecklas och blir en mer attraktiv arbetsplats i framtiden.

Att primärvården godkänts som universitetssjukvårdsenhet (USV) av Linköpings universitet innebär att den uppfyller de krav som ställs på universitetssjukvård i sjukvårdshuvudmannens uppdrag. Universitetssjukvård betecknar de delar av hälso- och sjukvården som även har forskning, utbildning och utveckling som kärnverksamhet vid sidan av själva vårdarbetet.

– Att primärvården blir en USV-enhet kommer att förstärka och förbättra den. Det kommer att ge en bättre och effektivare vård till våra patienter i slutänden, säger David Moltubak, verksamhetschef vid Wetterhälsan, Jönköping.

Kvalitetsstämpel

Godkännandet kan ses som en kvalitetsstämpel som kan bidra till bättre hälso- och sjukvård och en mer attraktiv arbetsplats i framtiden.

– Det är verkligen roligt, att bli USV-enhet är stort. Rosenhälsan i Huskvarna är en av noderna i de akademiska vårdcentralerna och för oss är det ett kvitto på hög kompetens och kvalitet. Utmärkelsen ger en stolthet i organisationen och rekryteringsfördelar då det visar på utvecklingsvilja, säger Anette Sparf, verksamhetschef Bra Liv Rosenhälsans vårdcentral, Huskvarna.

Forskning och utbildning

Primärvården inom Region Jönköpings län har en hög forsknings- och utbildningsaktivitet med flera disputerade medarbetare och doktorander, men också ett utbildningsuppdrag av studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning vid länets vårdcentraler.

ULLA HANSSON GREEN

Kontakt:

David Moltubak, verksamhetschef Wetterhälsan, Jönköping: 070-146 44 36

Anette Sparf, verksamhetschef  Bra Liv Rosenhälsan, Huskvarna: 070-397 62 03