Pressträff om pandemiläget måndag 17 januari 2022

Pressträff om pandemiläget måndag 17 januari 2022

Ett stapeldiagram i orange.
Antal bekräftade fall av covid -19 per vecka i Jönköpings län.

Vi är i ett läge med mycket hög smittspridning av covid -19 och läget inom vården i Region Jönköpings län är ansträngt. Måndagen den 17 januari håller Region Jönköpings län pressträff för att ge en lägesbild och ta upp aktuella frågor kring covid -19.

Stående punkter på pressträffarna är en uppdatering av smittläget och vaccineringen mot covid -19, samt en lägesbild av sjukvårdens resurser och förberedelser.

Idag berättar även Lotta Larsdotter, direktör för vårdcentralerna Bra Liv, om hur vårdcentralerna arbetar med vaccinationsarbete och de nya rekommendationerna kring provtagning.

Medverkande:
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Malin Bengnér, smittskyddsläkare
Lotta Larsdotter, direktör vårdcentralerna Bra Liv