Pressmeddelande: Sjukvården i Region Jönköpings län hårt ansträngd – fler planerade operationer skjuts upp

Pressmeddelande: Sjukvården i Region Jönköpings län hårt ansträngd – fler planerade operationer skjuts upp

Sjukvården i Region Jönköpings län har nu den högsta påverkan sedan pandemin bröt ut. Nu vårdas över 70 patienter för covid -19 på länets tre sjukhus och 13 patienter får intensivvård.

– Vi kan behöva inom kort ta hjälp från andra regioner för att lösa IVA-vården för alla , säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Operations- och intensivvårdsverksamheten är särskilt ansträngd och prioriteringar av vilken vård som kan genomföras är nödvändiga. I nuläget görs akuta operationer och vård som inte kan anstå men även viss prioriterad vård kan få längre väntetider, till exempel en del canceroperationer.

– Det är mycket tråkigt att vi inte kan erbjuda alla patienter operation inom utlovade tider, men som läget ser ut nu måste vi ta hand om patienter med covid-19 och prioritera i övrig vård, säger Martin Takac, sjukvårdsdirektör, kirurgisk vård.

Patienter som får sin operation flyttad kommer att få besked och det kan ske med kort varsel. Operationsplaneringen sker just nu med kort framförhållning med målet att kunna genomföra så många operationer som möjligt.

Kontakt:
Martin Takac, sjukvårdsdirektör, kirurgisk vård, och Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, nås via presstjänsten på 010-242 40 30 eller press@rjl.se