Pressmeddelande: Region Jönköpings län går upp i stabsläge

Pressmeddelande: Region Jönköpings län går upp i stabsläge

Med anledning av ökningen av antalet fall av covid-19 i Sverige, går Region Jönköpings län upp i stabsläge och en regional särskild sjukvårdsledning är återupprättad i Region Jönköpings län.

– Vi ser att smittspridningen ökar och vi ser ett större behov av sjukhusvård för covid-patienter i Jönköpings län, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

Idag vårdas 16 patienter med covid -19 på länets sjukhus och vi förbereder oss för att ta emot betydligt fler patienter om det behövs. Vårdplatser och IVA-platser förbereds på alla tre sjukhus.

Möten i regional särskild sjukvårdsledning hålls för beslut i frågor som är kopplade till coronaviruset och covid-19.

Regional särskild sjukvårdsledning följer dagligen mätningar av till exempel inneliggande patienter med diagnostiserad eller stark misstanke om covid-19, vårdplatser, beläggning, samtal till 1177 Telefonrådgivningen, material och bemanning.

Mellan den 18 mars och 26 augusti var Region Jönköpings län i stabsläge förra gången, och nu återinförs det alltså.

– Det är fortsatt mycket viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hygien, att hålla avstånd och att stanna hemma om du är sjuk, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård. Det är också viktigt att fortsatt provta sig om man har symptom.

– Om du har behov av att söka sjukvård för annat så har vi möjlighet att ta emot dig på våra vårdcentraler och på våra tre sjukhus. Vi genomför så mycket planerade operationer som möjligt för närvarande. Ifall behovet av covid -19-patienter ökar kan vi behöva minska operationer som kan vänta, säger Mats Bojestig.

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget inom Region Jönköpings län. Vid svårare situationer används begreppen förstärkningsläge eller katastrofläge. Om situationen skulle försämras inom sjukvården, till exempel genom ett större utbrott av covid-19, kan det bli aktuellt med en ny bedömning av beredskapsläget.

Kontakt: Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, nås via presstjänsten: 010-242 40 30, press@rjl.se

Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård, 072-5006328, rachel.de.basso@rjl.se