Pressmeddelande: Kraftigt minskad provtagning torsdag 5 november

Pressmeddelande: Kraftigt minskad provtagning torsdag 5 november

Torsdag 5 november kommer vårdcentralerna stänga för provtagning av covid -19 för alla som inte tillhör någon prioriterad grupp.

Enbart patienter i behov av inneliggande vård, vårdtagare inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal kan provtas.

Begränsningen beror på tekniska problem, både för de analyser som görs inom Region Jönköpings län och för de som skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

– Vi beklagar naturligtvis detta då provtagningen är ett viktigt verktyg för att begränsa smittan, säger Anna J Henningsson. Vi gör just nu allt vi kan för att komma tillrätta med problemen, troligen vet vi mer under morgondagen. Under tiden är det viktigt att alla med luftvägssymtom stannar hemma och undviker sociala kontakter utanför det egna hushållet.

Vårdcentralerna kommer att avboka de grupper som inte är prioriterade. Svarstiderna kommer också att bli längre.

Kontakt:
Anna J Henningsson, medicinsk ansvarig chef, Mikrobiologilaboratoriet Länssjukhuset Ryhov
010-242 12 26
anna.jonsson.henningsson@rjl.se