Pressmeddelande: Intensiv planering inför vaccinering av största befolkningsgruppen

Pressmeddelande: Intensiv planering inför vaccinering av största befolkningsgruppen

Planeringen för hur vaccinationen mot covid-19 ska fungera i de senare faser då många ska vaccineras samtidigt är inne i ett intensivt skede. Det stod i fokus under dagens regionala krishanteringsmöte.

Det är ett fortsatt allvarligt läge när det gäller smittspridningen i länet. Det är fortfarande en hög påverkan på sjukvården och aktörerna inom F-samverkan uppmanar invånarna till att fortsätta följa rekommendationerna.

Vaccineringen fortgår Tack vare ett gott samarbete mellan vårdcentralerna och kommunerna så flyter vaccineringen nu på av de första grupperna. Denna vecka har flera fått dos 2. Nu planerar alla aktörer framåt. Arbetet måste vara flexibelt då det hänger på att vi fortsätter få leveranser av vaccin enligt plan.

- Jag vill rikta ett stort tack för ett gott samarbete under pandemin, men inte minst nu när vaccineringen startat. Invånarna kan vara trygga med att vi tillsammans gör de förberedelser som krävs, säger Mia Frisk (KD), regionråd.

Simuleringar planeras

Under vecka 6-8 kommer hela vaccinationsflödet att testas i så kallade simuleringar i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Region Jönköpings län håller i det i nära samverkan med Länsstyrelsen och kommunerna.

Simuleringarna kommer att arrangeras i lokaler där det ska vara liknande förhållanden som det kommer att bli när väldigt många ska vaccineras samtidigt.  Syftet är att hitta vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas så att det fungerar på bästa sätt.

En stor del handlar om att ta reda på vilka resurser som behövs, hur många och vem som ska göra vad. Här kommer Länsstyrelsen och länets kommuner att stötta Region Jönköpings län med personal som hjälper till med mat och fika till vaccinationspersonalen, städa och hjälpa invånarna rätt.  

Förbereder noggrant

Om vaccintillgången är som förväntat så kommer vaccineringen av den sista och största andelen av befolkningen (personer mellan 18 och 69 år som inte är i riskgrupp)  komma igång någon gång mellan april och juni.

- Med hjälp av vår samverkan där vi förbereder oss noggrant så kan vi invånare vara trygga med att vaccineringen kommer att fungera. Alla som vill kommer att få vaccin, säger Helena Jonsson, landshövding. Och fortsätt håll i och håll ut, det kommer fortsätta ta tid innan vaccination ger effekt i samhället.

För frågor om vaccinationsplanering och simuleringar, kontakta presstjänst i Region Jönköpings län: 010-242 40 30

För frågor till Länsstyrelsen, kontakta Länsstyrelsens presstjänst: 010-223 61 32