Pressmeddelande: Hög efterfrågan på provtagning för covid-19

Pressmeddelande: Hög efterfrågan på provtagning för covid-19

Kapaciteten är tillbaka till normalt för provtagning av covid-19 från och med fredag 6 november, då de tekniska problemen är åtgärdade. Men eftersom efterfrågan är hög, både regionalt och nationellt, kommer varje vårdcentral att fördelas ett visst antal prover som kan tas per dag.

– Med tanke på den stora efterfrågan vi ser just nu, är det är viktigt att vi använder resurserna på bästa sätt, vilket innebär att väntetiden för provtagning kan bli längre för de grupper som inte är prioriterade, säger Anna J Henningsson, medicinsk ansvarig chef, Mikrobiologilaboratoriet Länssjukhuset Ryhov . För att undvika smittspridning är det mycket viktigt att alla med förkylningssymtom stannar hemma.

Provtagning bara vid symtom

Grundregeln är att en person måste ha symtom på covid-19 för att ett prov ska tas. Enda undantagen är screening och smittspårning i äldreomsorgen och provtagning av hushållskontakter.

– Provtagning av en hel arbetsplats eller ett idrottslag för att det förekommit något fall ska inte förekomma, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare.

Den som testats positivt ska inte provtas igen, utan smittfriförklaras utifrån hur lång tid det gått sedan personen fick symtom.

Prioriterade grupper

Patienter i behov av inneliggande vård, vårdtagare inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal ska prioriteras och bör provtas så snabbt som möjligt efter att de har fått symtom. Övriga grupper kan vänta tills de haft symtom under minst ett dygn. För att provet ska vara så tillförlitligt som möjligt, bör det dock tas inom fyra dygn.

– Vid snabbt övergående symtom som sitter i högst ett dygn är det troligtvis inte covid-19. Men det är viktigt att stanna hemma i två dygn efter att man blivit frisk, för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga. Sedan kan man återgå till skola, jobb eller andra aktiviteter säger Malin Bengnér.

Vårdcentralerna fördelas ett visst antal prover per dag

Varje vårdcentral fördelas ett visst antal prov som kan tas per dag för personer som inte tillhör prioriterade grupper. Antalet är baserat på hur många man provtagit de senaste veckorna vid normal kapacitet. Beroende på hur situationen utvecklar sig kan antalet prover omfördelas.

Kontakt:
Anna J Henningsson, medicinsk ansvarig chef, Mikrobiologilaboratoriet Länssjukhuset Ryhov 010-242 12 26 anna.jonsson.henningsson@rjl.se

Malin Bengnér, smittskyddsläkare,  nås via presstjänsten på 010-242 40 30.