Pressmeddelande: God tillgång till provtagning för covid-19

Pressmeddelande: God tillgång till provtagning för covid-19

Sedan 1 december är möjligheten för analys av prover för covid-19 god. Vi vill uppmana invånarna att fortsätta att provta sig vid symtom.

Provtagning och smittspårning är de viktigaste verktygen för att minska smittspridningen av covid-19.

- Det är viktigt att invånarna fortsätter att testa sig vid minsta symtom, vi har god tillgänglighet för att boka test och det är smidigt och enkelt att ta provet, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér.

Båda typerna av provtagningsmaterial är lika säkra

Två typer av provtagningsmaterial används vid provtagning för covid-19. Det ena materialet används av vårdpersonal för provtagning i näsan, medan det andra används för provtagning från både näsa, svalg och saliv och kan tas av patienten själv eller av vårdpersonal. Båda typerna analyseras med samma metod (PCR-teknik) och har lika hög kvalitet.

- Det nya provtagnings-kitet som vi fick tillgång till 1 december, är inte ett snabbtest. Det är själva provtagningen som kan utföras av invånaren själv, men det är vårdcentralen som bedömer för vilka invånare det är lämpligt, säger Hanna Odén Poulsen, verksamhetschef, laboratoriemedicin. 

Ingen begränsning för provtagning av prioriterade grupper

Den fördelning som varje vårdcentral har fått över hur många prover de kan ta per vardag, gäller bara för patienter i öppenvård. Vårdcentralerna har utöver provtagning av dessa alltid utrymme för att provta prioriterade grupper som patienter i behov av inneliggande vård, vårdtagare inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal.

Kontakt:
Hanna Odén Poulsen, verksamhetschef, laboratoriemedicin
Malin Bengnér, smittskyddsläkare

Båda nås via presstjänsten på 010-242 40 30, press@rjl.se