Pressmeddelande: Folktandvården fortsätter att arbeta hälsofrämjande

Pressmeddelande: Folktandvården fortsätter att arbeta hälsofrämjande

Från 3 november 2020 gäller lokala allmänna råd i Jönköpings län med anledning av den snabbt ökande smittspridningen. Samtidigt kvarstår Folktandvårdens folkhälsouppdrag att i största möjliga utsträckning bidra till en god allmän hälsa och erbjuda god tandvård till länets invånare. Det gäller inte minst de patienter som under våren tvingats vänta med att slutföra påbörjad behandling.

‒ Eftersom pandemin drar ut på tiden ser vi i förlängningen en risk för en allmänt försämrad tandhälsa, säger tandvårdsdirektör Agnetha Bartoll. Därför är det är bra om man, förutsatt att man är frisk och inte blivit avrådd av läkare, fortsätter att komma till sin klinik när man blir kallad. 

Sedan pandemins start är försiktighetsåtgärder och rutiner kring besök i Folktandvården noggrant anpassade för att minimera risken för smittspridning. Det gäller till exempel hur man som äldre kan vänta utanför kliniken och bli kontaktad när det är dags att komma in, till möblering i väntrum och anpassad skyddsutrustning. 

‒ Vi är också mycket måna om att endast de personer som absolut måste vara med vid besöket följer med, så att vi har så få personer som möjligt i väntrummet samtidigt, säger Agnetha Bartoll. 

Ytterst är det patienten själv som avgör om man vill komma, utifrån hälsostatus och riskfaktorer. Är man osäker bör man kontakta sin behandlande läkare för att avgöra om ett besök är lämpligt. 

‒ Patientens eget önskemål, trygga rutiner och god kommunikation är som alltid grunden i vårt arbete, säger Agnetha Bartoll. 

De lokala allmänna råden innebär att Folktandvården tills vidare pausar den uppsökande tandvården på särskilda boenden. Detsamma gäller verksamheten på förskolor och skolor. 

‒ Många av de allra sköraste invånarna finns på äldreboende, säger Agnetha Bartoll. Det är en grupp som har stort behov av god och regelbunden tandvård, men som ur smitthänseende också är mycket utsatt och därför pausas tills vidare verksamheten med besök i hemmet och på särskilda boenden. 

‒ Det gäller också besök på skolor och förskolor som vi i nuläget inte besöker, för att minska risken att smitta sprids vidare till vårdmiljön, säger Agnetha Bartoll.

 

Kontaktperson:
Agnetha Bartoll
Tandvårdsdirektör
010-242 53 32

Anneli Björkman
Kommunikationschef
0730-91 03 60