Pressmeddelande: Folktandvården återupptar uppskjuten vård

Pressmeddelande: Folktandvården återupptar uppskjuten vård

Äldre kvinnlig patient
Foto: Johan W Avby

Under coronapandemin har Folktandvården, Region Jönköpings län, haft öppet och fortsatt att ta emot patienter för behandling. Undantaget har varit patienter i åldern 70 år och uppåt, som inte aktivt kallats till besök och där pågående behandlingar har skjutits upp. Nu återupptas den uppskjutna vården.

Folktandvårdsklinikerna kan åter erbjuda ”70-plussarna” att få den tandvård som fått vänta under pandemin.

När länets folktandvårdskliniker nu kan erbjuda patienter 70 år och äldre att fortsätta behandling som skjutits upp till följd av pandemin, är det med största respekt för patientens eget önskemål och hälsa. Stort fokus läggs på en trygg vårdmiljö med noggranna rutiner för hur besöket förbereds och genomförs, allt för att minimera risken för smittspridning.

‒ Eftersom pandemin drar ut på tiden ser vi i förlängningen en risk för en försämrad tandhälsa hos de äldre, om de inte kan få sitt tandvårdsbehov tillgodosett, säger tandvårdsdirektör Agnetha Bartoll.

‒ Därför är det mycket glädjande att vi nu åter kan kontakta de äldre patienter som fått skjuta upp sin pågående vård under pandemin och erbjuda dem att komma till sin klinik för behandling, fortsätter Agnetha Bartoll.

I första hand är det patienter som redan vid pandemins början hade ett konstaterat vårdbehov eller en pågående behandling, som nu successivt kontaktas via telefon av sin ordinarie folktandvårdsklinik.

‒ Den personliga kontakten ger oss möjlighet att i dialog med patienten gå igenom de försiktighetsåtgärder som är kopplade till besöket, säger Agnetha Bartoll.

‒ Ytterst är det patienten själv som avgör om hen vill komma, utifrån hälsostatus och riskfaktorer. Är man osäker bör man kontakta sin behandlande läkare för att avgöra om ett besök är lämpligt.

Uppsökande tandvård återupptas successivt

Under pandemin har Folktandvårdens uppsökande verksamhet varit inställd till följd av besöksförbudet inom den kommunala omsorgen. När restriktionerna nu lättar återupptar Folktandvården i samråd med smittskyddsläkare den uppsökande verksamheten med munhälsobedömningar och preventionsarbete på kommunala boenden, samt munvårds-utbildningar till omsorgspersonal. Det gäller även verksamheten på förskolor och skolor, till exempel munhälsolektioner.

Den uppsökande tandvården samordnas gemensamt mellan den kommunala omsorgen och Folktandvården, där patientens eget önskemål, trygga rutiner och god kommunikation är grunden.

‒ Många av de allra sköraste patienterna finns på äldreboende eller särskilt boende, säger Agnetha Bartoll. Det är en grupp som riskerar att snabbt drabbas av försämrad munhälsa och det är självklart av största vikt att vi nu kan återgå till att erbjuda dem en god tandvård. 

Kontaktperson:

Agnetha Bartoll
Tandvårdsdirektör
010-242 53 32

Kajsa Wendelström
Äldretandvårdsstrateg
010-242 38 49