Pressmeddelande: Fler prover kan tas från och med onsdag 11 november

Pressmeddelande: Fler prover kan tas från och med onsdag 11 november

Från och med den 11 november 2020 har Region Jönköpings län ökad kapacitet på laboratorierna och kan analysera runt 1900 covid -19-tester per dag.

Laboratorierna kunde tidigare  analysera totalt runt 1400 prover per dag. Nu utökas kapaciteten med 500 prover till runt 1900, tack vare avtal med ytterligare ett externt laboratorium.

– Med tanke på den stora efterfrågan vi ser just nu, det viktigt att vi nu kan erbjuda fler att testa sig, säger Anna J Henningsson, medicinsk ansvarig chef, Mikrobiologilaboratoriet Länssjukhuset Ryhov. För att undvika smittspridning är det också mycket viktigt att alla med förkylningssymtom stannar hemma.

Vårdcentralerna fördelas ett visst antal prover per dag

Proverna kommer fortfarande att vara fördelade på vårdcentralerna. Varje vårdcentral fördelas ett visst antal prov som kan tas per dag för personer som inte tillhör prioriterade grupper. Antalet är baserat på vårdcentralens storlek och hur många man provtagit de senaste veckorna vid normal kapacitet. Beroende på hur situationen utvecklar sig kan antalet prover omfördelas.

Provtagning bara vid symtom

Grundregeln är fortfarande att en person måste ha symtom på covid-19 för att ett prov ska tas. Enda undantagen är screening och smittspårning i äldreomsorgen och provtagning av hushållskontakter.

Den som testats positivt ska inte testas igen, utan smittfriförklaras utifrån hur lång tid det gått sedan personen fick symtom.

– Provtagningen är en väldigt viktig åtgärd för att minska smittspridningen. Därför känns det bra att nu kunna provta fler. Men vi behöver fortfarande göra kloka bedömningar och enbart provta vid symtom. Det är också viktigt att prioritera patienter i behov av inneliggande vård, vårdtagare inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér.

Prioriterade grupper

Patienter i behov av inneliggande vård, vårdtagare inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal ska prioriteras och bör provtas så snabbt som möjligt efter att de har fått symtom. Övriga grupper kan vänta tills de haft symtom under minst ett dygn. För att provet ska vara så tillförlitligt som möjligt, bör det dock tas inom fyra dygn.

Mer information om provtagning: Lämna prov för covid-19

Kontakt:
Hanna Odén Poulsen, verksamhetschef, laboratioremedicin
Nås via presstjänst på 010-242 40 30.
press@rjl.se