Pressmeddelande: Felaktiga vaccinbokningar på vårdcentralerna

Pressmeddelande: Felaktiga vaccinbokningar på vårdcentralerna

Nu under vecka 9 har vaccineringen av fas 2 dragit igång och de personer som fått meddelande om att de kan boka in sig är välkomna att göra det. Tyvärr har flera vårdcentraler fått bokningar från personer som i nuläget inte är aktuella för vaccinering.

- Jag uppmanar alla som inte ingår i fas 2 att inte gå in och boka tid på webben, även om det rent tekniskt skulle vara möjligt, säger vaccinsamordnare Jonas Almgren. Ingen som inte tillhör en prioriterad grupp kommer att få vaccinet och avbokningar skapar mycket onödigt arbete för våra medarbetare.

Inom fas 2 prioriteras de allra äldsta först. De som är födda 1956 och tidigare får ett brev med information om hur vaccinationen går till och hur de bokar tid. De första som fått det är åldersgruppen 85 och äldre. Därefter skickas det i fallande åldersordning utifrån tillgången till vaccin.

Det finns i nuläget ingen spärr i bokningssystemet på webben med tanke på att alla inte har bank-id och för att det ska vara möjligt att hjälpa en anhörig att boka in sig. Leverantören av bokningssystemet arbetar på att utveckla en ny funktion för att få kontroll på ålder och bokningstyp.

- Vi ber våra invånare att respektera prioriteringen och inte skapa merarbete för personalen. Ålder kommer självklart att kontrolleras och gällande de övriga grupperna krävs remiss eller intyg som ska uppvisas vid vaccinationen, säger Jonas Almgren.

I fas 2 av vaccinationen mot covid-19 ingår:

  • Den som är 65 år eller äldre. Det gäller också den som fyller 65 år senare i år.
  • Den som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det.
  • Den som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
  • Den som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
  • Den som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

För personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation samt personer med dialysbehandling skickar specialistvården en remiss till den vårdcentral där patienten är listad.

Mer information
1177.se om vaccin

Kontakt:
Jonas Almgren, vaccinsamordnare, nås via presstjänst på 010-242 40 30 eller press@rjl.se