Pressmeddelande: Färre provtagningar för covid -19 under vecka 43

Pressmeddelande: Färre provtagningar för covid -19 under vecka 43

Under vecka 43 är möjligheterna till provtagning för covid-19 tillfälligt begränsade. Begränsningen beror på att en leverans av analysmaterial har blivit försenad till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som analyserar prover åt Region Jönköpings län.

Patienter i behov av inneliggande vård, vårdtagare inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal kommer att prioriteras för provtagning.

- Övriga invånare med lindriga symtom kan tyvärr få vänta längre eller i värsta fall få avstå från provtagning. För att undvika smittspridning är det mycket viktigt att alla med förkylningssymtom stannar hemma, oavsett provtagning, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér.

Varje vårdcentral kommer att fördelas ett visst antal prov som kan tas per dag. Vårdcentraler i de kommuner i länet där smittspridningen just nu är störst, kommer att kunna skicka flest prover

Kontakt:

Malin Bengnér, smittskyddsläkare.

Anna Henningsson, medicinsk ansvarig chef, mikrobiologilaboratoriet.

Hanna Odén Poulsen, verksamhetschef, laboratoriemedicinska kliniken.

Kontakta presstjänst för intervjuer: 010-242 40 30 press@rjl.se