Pressmeddelande 14 oktober: Förhållningsregler för hushållen i Jönköpings län införs

Pressmeddelande 14 oktober: Förhållningsregler för hushållen i Jönköpings län införs

Idag, onsdag 14 oktober 2020, införs förhållningsregler för den som bor med en covid-19-smittad person i Jönköpings län. Det betyder att alla i hushållet behöver begränsa sina kontakter under minst en vecka.

Förhållningsreglerna införs i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer som en ytterligare åtgärd för att minska smittspridningen. Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Den som delar hushåll med en person med bekräftad covid-19 betraktas som ett misstänkt fall av sjukdomen.

­- Vi ser att smittspridningen ökar och därför har vi nu skyndat på införandet av förhållningsregler, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér. Smitta mellan personer i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19 och därför kan den här åtgärden ha en bra effekt för att minska smittspridningen i samhället.

Förhållningsreglerna innebär att vuxna och gymnasieungdomar som bor tillsammans med en bekräftat smittad person ska stanna hemma från arbetsplats och skola under en vecka. För den som inte kan arbeta hemifrån skrivs läkarintyg och personen ansöker om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. 

Yngre barn ska vara i skola eller förskola, men ska i övrigt begränsa sina kontakter och till exempel avstå från fritidsaktiviteter.

Före återgång till arbete eller skola bör prov för covid-19 tas. Provet tas efter 5-7 dagar, vardagar. Det görs via vårdcentralerna som vanligt.

Mer information: Om provtagning för Covid -19

Kontakt:

Smittskyddsläkare Malin Bengnér finns tillgänglig för intervjuer klockan 15.30 – 17.00. Hon nås via Region Jönköpings läns presstjänst: 010-242 40 30