Ökad provtagning genom nytt provtagnings-kit

Ökad provtagning genom nytt provtagnings-kit

Tack vare ett nytt provtagnings-kit, kan vi från och med tisdag 1 december, öka analyskapaciteten för provtagning av covid-19 med 500 prov per vardag.

Provtagnings-kitet erbjuds invånare i öppenvården och kan tas antingen av invånaren själv, eller av vårdpersonal. Det är vårdcentralen som bedömer för vilka invånare självprovtagning är lämpligt. För prioriterade grupper ska alltid assisterad provtagning användas.

- Nu går vi upp till en analyskapacitet på runt 2400 prov per dag i Jönköpings län. Provtagningen är ett väldigt viktigt verktyg för oss för att bekämpa smittan. Det är nu också av största vikt att vi fortsätter att följa de lokala råden, säger Anna J Henningsson, Mikrobiologilaboratoriet Länssjukhuset Ryhov.

De invånare som bedöms kunna ta sitt eget prov kommer att få tydliga instruktioner från sin vårdcentral.

Provsvar i journalen på 1177.se

Den som bor i Jönköpings län och har tagit prov på någon av länets vårdcentraler eller provtagningscentraler kommer få sitt provsvar i journalen genom att logga in på 1177.se.
Mer information på 1177.se

Kontakt:
Anna J Henningsson, medicinsk ansvarig chef, Mikrobiologilaboratoriet Länssjukhuset Ryhov, nås via presstjänst på 010-242 40 30, press@rjl.se