Ökad medvetenhet och intresse för lokalt mathantverk

Ökad medvetenhet och intresse för lokalt mathantverk

Flera personer står och tar lunchmat
Trångt vid disken när ett 30-tal mathantverkare tar för sig av lunchen, morotssoppa med tillbehör, bröd, kött och ost. Foto: Johan W Avby

Det finns många lokala matproducenter i Jönköpings län, med stort intresse för att utveckla sin verksamhet. För dem arrangerade Eldrimner, Nationellt resurscentrum för mathantverk, tillsammans med Region Jönköpings län och andra regionala aktörer en mathantverksdag, för att ge mer kunskap om hur det lokala mathantverket kan utvecklas.

På Flättinge gårdscafé, strax norr om Skärstad, står systrarna Louice och Sandra Levinsson och berättar om hur de tillsammans med sin tredje syster Josefin under sex och ett halvt år har byggt upp och utvecklat det populära gårdscaféet.

– Vi har haft cafeét i den här byggnaden i tre år. Vi bakar i våra föräldrars hus och diskar i en annan stuga. Men nu bygger vi till så att allt ska bli samlat. Vi ser verkligen fram emot när det nya bageriet är klart, säger Louise Levinsson när hon beskriver caféets historia och utveckling.

Produktion, försäljning och uthyrning

Lyssnar gör ett 30-tal mathantverkare från hela Jönköpings län, med en stor bredd av livsmedelstillverkning, men också förädling, butiksförsäljning, uthyrningsverksamhet med mera.

Under 2020 har Nationellt resurscentrum för mathantverk, Eldrimner, utsett Kronobergs och Jönköpings län till fokuslän och den första aktiviteten är denna inspirationsdag då mathantverkare bjuds in till en heldag med föredrag, gruppdiskussioner och möjlighet att knyta kontakter.

”Behövs fler som förädlar”

– Vi behöver verkligen öka produktionen av mat både i Jönköpings län och i Sverige. Vi är duktiga på att producera i länet, till exempel kött och mjölk, men vi måste bli fler som förädlar. Gärna då med nya idéer med tanke på de utmaningar som vi har, till exempel klimatförändringarna, säger Christina Odén, regional utveckling, Region Jönköpings län, ansvarig för gröna näringar och regionala livsmedelsstrategin.

Christina Odén ser också ett växande intresse för att bli lokal matproducent.

– Medvetenheten ökar om behovet av lokalt producerad mat och vår import av kött minskar. Vi är duktiga på att använda våra resurser smart. Det handlar också om att konsumenterna gör aktiva val. När det handlar om att öka kunskapen hos konsumenter, butiker och restauranger finns det mycket kvar att göra, säger hon.

Läs mer och se fler bilder: Ökad medvetenhet och intresse för lokalt mathantverk

  • Löpsedel
  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Utveckling i Jönköpings län
  • Regional utveckling regionledningskontoret