Nya regler för karantän och provtagning gällande covid-19

Nya regler för karantän och provtagning gällande covid-19

En ung pojke som testar sig för covid-19. Pojken har öppen mun och sjukvårdspersonal i skyddsutrustning provtar honom.
Barn som har symptom på misstänkt covid-19 bör även i fortsättningen testa sig. Foto: Johan W Avby

Den 21 januari förändras karantänsreglerna samtidigt som en tydligare prioritering vid provtagning av misstänkt covid-19 införs.

Den som har symtom eller har fått covid-19 ska stanna hemma i fem dagar.

–Tänk på att du behöver ha varit feberfri och känt dig återställd i 48 timmar innan du kan återgå till skola eller jobb, även om det innebär att det går mer än fem dagar, förklarar David Edenvik, biträdande smittskyddsläkare vid Region Jönköpings län.

Den som bor med någon som fått covid-19, men inte själv har symtom kan gå till jobbet eller skolan om denne tagit tre doser vaccin mot covid-19 eller haft covid-19 under de senaste tre månaderna. Tänk på att särskilda regler kan gälla för personer som arbetar inom vård och omsorg, samt för den som ännu inte är fullvaccinerad, men som har en nyckelfunktion inom samhällsviktig verksamhet. I dessa fall rekommenderas att man pratar med sin arbetsgivare.

Prioritering vid testning
För den som har symptom och vill testa sig görs nu vissa justeringar. I testningen kommer följande grupper att prioriteras:

  • Den som arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom äldreomsorgen.
  • Den som inte har möjlighet att jobba hemifrån.
  • Den som går i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola.

Den som inte behöver vara på plats på sitt arbete bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Den som har tagit ett antigentest, även kallat snabbtest, och fått ett positivt provsvar bör betrakta sig som smittad med covid-19. Ett negativt antigentest utesluter dock inte covid-19. De som bor med någon som testat positivt med ett antigentest bör stanna hemma, det gäller även förskole- och skolbarn, men inte personer i de undantagna grupperna.

Mer information

Läs mer om reglerna kring karantän på 1177 vårdguiden
Läs mer om reglerna kring provtagning på 1177 vårdguiden