Nya former av samskapande med patient- och närståendeorganisationer

Nya former av samskapande med patient- och närståendeorganisationer

Tre personer står framför en stor tv-skärm
Maria Johansson, Margit Ferm och Gerd Engdahl beskriver de erfarenheter som finns i patient- och närståendeorganisationer.

Region Jönköpings län genomför regelbundet dialogträffar med patient- och närståendeorganisationer. Efter digitala mötesplatser våren 2021, var det i september dags för fysisk träff där bland annat samverkan kring Nära vård diskuterades.

Det finns ett ömsesidigt intresse av samverkan i ny form kring Nära vård, där patientkontrakt är en katalysator. En nödvändighet för att omsätta omställningen till en Nära vård i praktiken och det finns ett politiskt intresse att bygga relationer med civilsamhället.

Nytt lärande nätverk

En av formerna är ett nytt lärande nätverk tillsammans med patient- och närståendeorganisationer där Maria Johansson, utvecklingsledare Qulturum, håller samman arbetet tillsammans med Maria List Slotte, folkhälsoutvecklare i Region Jönköpings län. Syftet med nätverket är att tillsammans lära av varandra, utbyta kunskaper, utbyta erfarenheter och stödja varandra i omställningen till en god och nära vård.

”Fråga efter överenskommelse”

– Vi utforskar ny mark tillsammans i nätverksformat vilket är spännande, berättar Maria Johansson och Maria List Slotte. Det handlar om att hitta nya sätt att kroka arm, att mötas och lyssna in varandras berättelser för att förstå hur vi kan hjälpas åt. Det handlar också om att stärka föreningarnas medlemmar om vad patientkontrakt kan innebära, för att kunna efterfråga en överenskommelse i vårdmötet.

Medverkande föreningar i nätverket är Autismföreningen, Hjärnkoll, Astma-Allergiföreningen, Neuro, Hörselskadades riksförbund HRF), Synskadades riksförbund (SRF), Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB), Personskadeförbundet (RTP).

Fördjupad dialog

Ytterligare ett initiativ är en fördjupad dialog om patientkontrakt som erbjöds vid dialogmötet mellan patientföreningar och politiker hösten 2020.

Tre föreningar tog kontakt: Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser (IFS), Neuro och Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES).

Skapa nulägesbild

Dialogen genererade flera initiativ och aktiviteter inom föreningarna. Till exempel har en enkätundersökning om patientkontrakt genomförts för att skapa en nulägesbild för medlemmarna inom sin förening. Frågorna har samskapats mellan Region Jönköpings län och föreningarna och riktar sig både till patient och närstående. Kartläggningen har väckt nyfikenhet och som ett nästa steg utbildar nu föreningarna sina medlemmar om patientkontrakt. IFS och SPES har skrivit artiklar om patientkontrakt till sina riks-medlemstidningar för spridning nationellt. Detta arbete inspirerar nu föreningarna inom det lärande nätverket.

MARIA JOHANSSON, QULTURUM

Läs mer:

Din överenskommelse med vården