Nu startar sms-livräddning i Jönköpings län

Nu startar sms-livräddning i Jönköpings län

Två personer gör HLR.
Vid misstänkt hjärtstopp larmar SOS-Alarm sms-livräddare i närheten och vägleder dem till platsen och närmsta hjärtstartare. Från 1 september införs sms-livräddare i Jönköpings län.

Den 1 september införs systemet sms-livräddare i Jönköpings län. Det är ett system som larmar frivilliga livräddare till platsen för ett misstänkt hjärtstopp. Larmet kommer via en app, som visar vägen till den som drabbats av hjärtstopp och till närmaste hjärtstartare. Införandet sker i samarbete med SOS Alarm och flera av Sveriges regioner använder redan tjänsten.

– Den här sms-tjänsten innebär att möjligheten att överleva ett hjärtstopp ökar betydligt, och att alla som har HLR-kunskap kan göra en livräddande insats, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande.

– Numera finns ett väl utbyggt nät av hjärtstartare. Genom att SOS Alarm snabbt kan nå HLR-utbildade och samtidigt vägleda till närmaste hjärtstartare, skapas helt nya möjligheter till en snabb insats, i sig ett viktigt led i vårt arbete att ge vård av hög kvalitet och med hög tillgänglighet, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård. 

När ett 112-samtal om misstänkt hjärtstopp kommer in till SOS Alarm skickas ett larm ut via appen sms-livräddare till de frivilliga livräddarna som befinner sig i närheten. Syftet är att påbörja hjärt- och lungräddning (HLR) så fort som möjligt och få en hjärtstartare på plats i väntan på att ambulans anländer. 

Tidiga insatser vid hjärtstopp räddar liv

Varje år drabbas cirka 6000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Vid ett plötsligt hjärtstopp är tiden avgörande. Tidig HLR ökar överlevnaden 2-3 gånger i jämförelse med om ingen HLR startas före ambulansens ankomst. 

Idag finns cirka 92 500 registrerade livräddare i Sverige, varav nästan 2380 i Jönköpings län, redo för larm om hjärtstopp när tjänsten tas i bruk den 1 september. 

- Det finns ett beslut sedan tidigare att införa sms-livräddare i Jönköpings län men vi har avvaktat på grund av pandemin. Nu är vi redo att lansera den, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

Bli sms-livräddare i Jönköpings län

För att bli sms-livräddare krävs att man är över 18 år och har kunskaper i hjärt- och lungräddning. Registrering sker direkt i appen sms-livräddare som finns att ladda ner gratis från App Store eller Google Play. När registreringen är genomförd kommer appen meddela med en larmsignal om det inträffar ett misstänkt hjärtstopp i närheten.

Numera finns det gott om hjärtstartare utplacerade i samhället.

– Men det finns säkert en del hjärtstartare som inte är registrerade, vilket är en förutsättning för att SOS Alarm ska veta om dem. Därför är uppmaningen till alla som har en hjärtstatare att registrera den på hjarstartarregistret.se och aktualisera den varje år, säger Petronella Blondell, samordnare för sms-livräddare i Region Jönköpings län.

HLR under covid-19

Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning följer utvecklingen av covid-19.  För tillfället rekommenderas frivilliga livräddare att endast utföra kompressioner när det är svårt att bedöma om den drabbade bär på covid-19-smitta eller inte.

 

Kontakt
Petronella Blondell
samordnare för sms-livräddare i Region Jönköpings län
petronella.blondell@rjl.se
0722-079544