Nu inför Region Jönköpings län provtagning för att upptäcka cancer

Nu inför Region Jönköpings län provtagning för att upptäcka cancer

Ett självprovtagningskit för avföringsprov, med provrör, instruktion och kuvert
Alla personer som fyller 60 eller 62 år under 2022 kommer att erbjudas provtagning genom att ett självprovtagningskit skickas ut, med början under februari. Brevet innehåller en instruktion, en provtub och ett svarskuvert. Provet görs hemma och skickas sedan in med svarskuvertet. Frimärke behövs inte. Provtagningen är gratis och erbjudandet gäller i sex månader från mottagandet. Provet visar om det finns osynligt blod i avföringen, vilket kan vara ett tidigt tecken på cancer i tjocktarm eller ändtarm.

Cancer i tjock- och ändtarmen är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Den kan nästan alltid botas, om den hittas i tid. Med start i februari kommer därför utvalda åldersgrupper att erbjudas provtagning.

– Nu startar vi screening för tjock- och ändtarmscancer som möjliggör tidig upptäckt. Detta kommer att leda till att rätt behandling kan sättas in i tidigt skede och att vi räddar liv. Det är en stor vinst för den enskilde patienten och dess anhöriga samt även en samhällsvinst. Det är oerhört glädjande att vi nu påbörjar det här arbetet i Region Jönköpings län, säger Rachel De Basso, (s) ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Startar i februari

Under februari 2022 påbörjas provtagning i Jönköpings län för att upptäcka cancer eller förstadium till cancer i tjock- och ändtarmen, enligt rekommendation från Socialstyrelsen och Regionalt cancercentrum, RCC. Region Stockholm och Region Gotland var först med att införda provtagning. Under 2022 är Region Jönköpings län och flera andra regioner på gång med provtagningen.

– Införandet av provtagning innebär att personer i utvalda åldersgrupper som är folkbokförda i Jönköpings län blir erbjudna provtagning och undersökning innan man upptäckt symtom, säger Wiveca Rydin, biträdande verksamhetschef kirurgkliniken och projektledare för tarmcancerscreeningen i Region Jönköpings län.

Minskad dödlighet en effekt av provtagning

2020 fick 220 personer i Region Jönköping cancer i tjock- och ändtarmen. Regionalt cancercentrum bedömer i en rapport att screening minskar risken att dö i tjock- och ändtarmscancer med minst 15 procent och att 300 liv per år kan räddas i Sverige.

 – Cirka 100 personer dör varje år i Jönköpings län på grund av cancer i tjock- och ändtarmen. Lyckas vi minska dödligheten med minst 15 procent skulle vi rädda åtminstone 15 liv varje år. Det är också viktigt att komma ihåg att den fulla effekten av provtagning kommer först långt senare efter att screeningen har införts. Screeningen ger också viktiga hälsoekonomiska vinster i form av att färre behöver operation och behandling samt att fler kan fortsätta arbeta, säger Wiveca Rydin.

Personer födda 1960 och 1962 först ut under 2022

Alla personer som fyller 60 eller 62 år under 2022 kommer att erbjudas provtagning och under 2023 kommer sedan alla som fyller 60, 62, 64 och 66 att få samma erbjudande. När programmet är fullt uppbyggt kommer personer i åldrarna 60–74 år erbjudas provtagning vartannat år.

Provet skickas hem via post

Erbjudandet kommer med posten. Brevet innehåller en instruktion, en provtub och ett svarskuvert. Provet görs hemma och skickas sedan in med svarskuvertet. Frimärke behövs inte. Provtagningen är gratis och erbjudandet gäller i sex månader från mottagandet. Provet visar om det finns osynligt blod i avföringen, vilket kan vara ett tidigt tecken på cancer i tjocktarm och ändtarm.

– Blod i avföringen behöver inte vara orsakat av cancer, men måste alltid utredas. Ungefär två procent av de som skickar in provet har spår av blod i avföringen, säger Lina Hellman, överläkare och kolorektalkirurg. Om provet visar spår av blod erbjuds man en koloskopi (kameraundersökning) av tjocktarmen för att upptäcka eventuell cancer eller förstadium till cancer och därefter diskutera utredning och behandling. Detta sker på en endoskopimottagning i Jönköping, Eksjö eller Värnamo.

– Den som upplever symtom från tarmen ska söka vård och inte vänta på provtagning. Symtom kan exempelvis vara synligt blod i avföringen, blodbrist utan annan förklaring eller förändrade avföringsvanor, säger Lina Hellman.

Mer information:

Wiveca Rydin,
biträdande verksamhetschef kirurgkliniken och projektledare för tarmcancerscreening i Region Jönköpings län.

Lina Hellman
överläkare kirurgkliniken Region Jönköpings län.
Båda nås via Region Jönköpings läns presstjänst 010-2424030

Rachel De Basso (S)
ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
072-5006328

*) Screening innebär att personer i utvalda åldersgrupper blir erbjudna provtagning och undersökning för att upptäcka en allvarlig sjukdom innan sjukdomen gett symtom.