Möten med minnen

Möten med minnen

Tre äldre män står vid en gammal moped
För Jan Bladh, Sten Persson och Bosse Gersér har demensdiagnoserna inte bara inneburit ett nytt sätt att leva på utan också lett till att nya, starka vänskapsband knutits. Foto: Johan W Avby
Tre äldre män står vid en gammal mopedSex personer står på ett museum och lyssnar på en man som berättar om Norrahammars historia

Projektet är som en resa genom tiden. För bland föremålen på länets muséer och hembygdsföreningar så skapas viktiga mötesplatser för demenssjuka och dess anhöriga. Syftet är att genom samtal om föremålen ge stimulans till de drabbade, skapa positiva upplevelser och bryta den sociala isolering som sjukdomen ofta innebär.

Tänk dig att du plötsligt börjar få svårt att göra sådant som du tidigare tagit för givet. Minnet försämras, du glömmer var du lagt bilnycklarna, du glömmer vägen hem, du glömmer kanske till och med var du bor. Du får allt svårare att prata och vara delaktig i samtal. Du förstår inte längre hur TV:n fungerar eller hur en gaffel ska användas och plötsligt en dag känner du inte längre igen dina familjemedlemmar eller bästa vänner.
Det är så livet med en demenssjukdom ser ut för många.

Olika symptom
Jan Bladh, Sten Persson och Bosse Gersér har alla tre under de senaste åren utretts och diagnostiserats med demenssjukdom. En diagnos som egentligen är ett samlingsnamn för en rad olika symptom som kan bero på olika sjukdomar och skador, och som kan te sig på olika sätt.
– Oftast är det inte den som är sjuk som reagerar på att något är fel, utan de anhöriga, säger Sten, och hustrun Ingegerd berättar att varningsklockorna började ringa när Sten plötsligt hade svårt att hitta till fysiska, välkända platser.

Motverkar isolering
Men för Jan och Birgitta Bladh, Sten och Ingegerd Persson och Bosse och May Gersér har demensdiagnoserna inte bara inneburit ett nytt sätt att leva på utan också lett till att nya, starka vänskapsband knutits. Genom sjukvården och dess anhöriggrupper fick paren kontakt med varandra, och det var också där de fick information om projektet ”Möten med minnen”.

Möten med minnen är en aktivitet som paren återkommande deltagit i. Där skapar muséer specialanpassade program med interaktiva visningar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga, bland annat med syfte att öka livskvalitén för de drabbade och för att motverka den sociala isolering som sjukdomen ibland innebär.
– Det betyder jättemycket att få träffa likasinnade, säger Ingegerd, och de andra håller med.

Lockar fram minnen
Just i dag träffas paren på Norrahammars Industrimuseum. Per-Olof Jern som är ordförande i Föreningen Industrimuséet i Norrahammar, håller i rundturen och berättar att muséet visar 155 års utveckling inom industri, skola, samhälle och kultur från hela Tabergsdalen. I lokalen samsas smidda plogar, strykjärn och campingutrustning med komponenter till bilindustrin, en skolsal och vackert dekorerade kaminer. Vissa prylar lockar fram minnen och igenkänning hos paren och det pratas och skrattas medan Per-Olofs stämma blandar anekdoter med information.
– Det är roligt med såna här utflykter, säger Sten, samtidigt som han tillsammans med de andra männen inspekterar en gammal moped.
– Utöver rundturerna här så besöker jag även äldreboenden ibland, dit jag tar med bilder och föremål. Jag uppfattar det som mycket uppskattat och man kan se hur de äldre vaknar till när de ser
vissa föremål som påminner dem om förr, säger Per-Olof.
Region Jönköpings län har dessutom tillsammans med Hälsohögskolan, tack vare stipendiepengar på drygt 45.000 kronor, även utbildat personal på länets hembygdsföreningar så att även de kan ordna visningar i sina lokaler som innehåller mycket minnesbärande miljöer och föremål

Vill öka deltagandet
Möten med minnen har sin grund i ett amerikanskt program, ”Meet Me at MoMa”, för alzheimersjuka och deras anhöriga och vårdare. En utvärdering som gjorts av projektet visar tydligt att deltagarna uppskattar det positiva bemötandet och upplevelserna. Deltagarna vittnar också om en stärkt självkänsla och ökat välbefinnande hos de demenssjuka efter museibesöken.
– Det har gjorts mycket forskning runt om i världen på liknande projekt men inte i Sverige. Därför tycker vi att det är viktigt att följa detta forskningsmässigt även här hemma, då vi vet att det ökar möjligheterna för spridning och att fler får möjlighet att delta i denna hälsofrämjande aktivitet, säger Paula Bergman, folkhälsoutvecklare på Region Jönköpings län.

Anpassar livet
Att leva i nuet är ett måste, det är något paren är överens om. Speciellt viktigt har det blivit sedan demensdiagnoserna blev en del av deras liv.
– Det var ju inte såhär man hade tänkt sig pensionärslivet men vi gör det bästa av det, säger May.
– Vi försöker leva som vanligt, vi reser fortfarande en hel del. Skillnaden är väl att jag får ta hand om bokningar, papper och pass nu för tiden men det går bra det också, säger Ingegerd samtidigt som hon ler och lätt klappar sin makes hand.

 

För mer information och anmälan, vänligen kontakta:
Ann Johansson, 070-952 82 61, ann.johansson@ju.se

  • RJL.se
  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Geriatriska kliniken Jönköping
  • Geriatriska mottagningen Jönköping
  • Medicin- och geriatrikkliniken Eksjö
  • Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo
  • Folkhälsa och sjukvård regionledningskontoret