Lättnad i besöksrestriktionerna till patienter på sjukhus i Jönköpings län

Lättnad i besöksrestriktionerna till patienter på sjukhus i Jönköpings län

Från och med torsdag 1 oktober 2020, är det återigen möjligt för anhöriga och närstående att besöka patienter som vårdas på länets sjukhus, men max två besökare per patient och under förutsättning att besökarna är friska.

– Vi gör bedömningen att smittläget nu är så lågt att vi kan ta emot två besökare per patient. Men det är viktigt att besökarna är friska och verkligen tänker sig för. Många patienter som vi vårdar är sköra och vi vill absolut inte att de ska bli smittade av coronavirus, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

Minskad smittspridning

Lättnaden i restriktionerna för besök till patienter som vårdas på länets sjukhus kommer samtidigt som regeringens beslut om besöksförbud på landets särskilda boenden upphävs.  Beslutet grundar sig på att smittspridningen minskar i samhället och att de särskilda boendena har förbättrat arbetssätt och rutiner för att förhindra smittspridningen.

Bedömningen är densamma för sjukhusvården i Region Jönköpings län.

”Klarar besök på ett mer normalt sätt”

– Vi har ett sådant smittläge just nu att vi klarar av att ta emot besök på ett mer normalt sätt. Samtidigt är det viktigt att följa de regler som gäller för besök på enskilda enheter, till exempel förlossningsavdelningar och BB. Det är alltid den ansvarige för en verksamhet som bedömer om besök är möjliga att genomföra, säger Mats Bojestig.

Lättnaden i besöksrestriktionerna är en avvägning mellan risken för spridning av coronavirus och den betydelse det har för sjukhusvårdade patienter att kunna ta emot besök.

– Det är alltid viktigt att man som besökare tänker sig för. I dag har vi ofta så korta vårdtider att ett besök många gånger kan vänta tills patienten kommit hem, säger Mats Bojestig. 

För besök till förlossningsavdelningarna på länets tre sjukhus gäller särskilda restriktioner ännu en tid:

1177.se: Att föda barn i Jönköping

 

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Pressinformation om coronaviruset
  • Personalinformation om coronaviruset
  • Folkhälsa och sjukvård