Låg andel vårdrelaterade infektioner i Jönköpings län

Låg andel vårdrelaterade infektioner i Jönköpings län

Två händer tar på ett par genomskinliga plasthandskar. I bakgrunden syns en pumpflaska med handsprit.
Att följa hygienrutinerna är viktigt för att minska risken för att patienter ska drabbas av vårdrelaterade infektioner. Region Jönköpings län är bland de bästa regionerna i Sverige. Arkivbild. Foto: Johan W Avby

Andelen vårdrelaterade infektioner minskar både i Sverige och i Jönköpings län. Nationellt drabbades 4,4 procent av patienterna under 2018, jämfört med 3 procent i Jönköpings län. Detta visar en stor journalgranskning för åren 2013-2018 som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, presenterade fredag 17 januari 2020.

– Det är jätteroligt att det minskar i Sverige och väldigt glädjande att vi ligger bland de bästa regionerna, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län.

Vårdrelaterade infektioner, VRI, är ett stort problem både i Sverige och globalt. I Sverige drabbas omkring 60 000 patienter varje år av en vårdrelaterad infektion, i form av till exempel urinvägsinfektion, sårinfektion efter operation eller lunginflammation.

Orsakar stort lidande och kostnader

En vårdrelaterad infektion förlänger vårdtiden på sjukhus från i genomsnitt 6,2 dagar till i genomsnitt 16,3 dagar och orsakar stort lidande och ekonomiska kostnader. Patienter över 80 år drabbas i betydligt högre grad av VRI än andra åldersgrupper.

Den extra vårdtiden beräknas nationellt kosta cirka 4,4 miljarder kronor. Samtidigt bedömer SKR i sin rapport att mellan en tredjedel och hälften av alla VRI är undvikbara, vilket skulle handla om 400-600 färre dödsfall per år i Sverige och en minskad kostnad på 1,5-2 miljarder kronor.
Därför är det förstås mycket positivt att ett ökat fokus på VRI nu ger resultat.

”Hygienrutiner är grunden”

– Grunden i allt arbete är noggrann följsamhet till vanliga basala hygienrutiner. Det är viktigt att vi vid varje kontakt med en patient tänker på att bryta tänkbara smittvägar, säger Malin Bengnér. Sedan tillkommer mer specifika insatser i samband med till exempel operation, som  hur vi förbereder och tar hand om patienterna efter en operation.
SKR lyfter i sin rapport fram ett antal goda exempel. Däribland Region Jönköpings län och det arbete som för några år sedan gjordes av flera aktörer för att minska risken för att patienter drabbades av sepsis orsakat av de perifiera venkatetrar som de fått i ambulans.

För Smittskydd Vårdhygien har arbetet med VRI ett stort fokus.

Katetrar är en risk

– Vi jobbar ständigt med frågan och belyser olika aspekter, till exempel riskerna med att centrala venkatetrar eller perifiera venkatetrar kan orsaka infektioner. Men det finns fortfarande mycket kvar att arbeta med, säger Malin Bengnér.

Sedan många år har vårdavdelningar i Region Jönköpings län hygienobservatörer, medarbetare som är utsedda att regelbundet genomföra slumpvisa hygienobservationer av sina kollegor.

– De tittar både på hur klädreglerna och handhygienen efterlevs och jag tror att det är en framgångsfaktor för att upprätthålla medvetenheten om hur viktiga de här reglerna är, säger hon.

Läs mer:

SKL:s pressmeddelande: Andelen vårdrelaterade infektioner minskar(Extern länk)

Vårdrelaterade infektioner 2013-2018(Extern länk)

Framgångsfaktorer för att förebygga vårdrelaterade infektioner(Extern länk)

Patientsäkerhet på skr.se(Extern länk)

Fakta: Vårdrelaterad infektion, VRI

Definitionen av vårdrelaterad infektion är "Varje infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet tillförts i samband med vården eller härrör från patienten själv, samt oavsett om infektionstillståndet yppas under eller efter vården. Med vårdrelaterad infektion avses även infektionstillstånd som personal ådragit sig till följd av arbetet."

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland