Klimatveckan 2022 - anmäl ditt goda exempel!

Klimatveckan 2022 - anmäl ditt goda exempel!

Klimatsmart näringsliv symboliseras av en åker och ett vindkraftverk.
Klimatsmart näringsliv är temat för årets Klimatvecka, 17-23 oktober. Foto: Klimatrådet

Klimatveckan arrangeras varje år av Klimatrådet för att öka medvetenhet och kunskap om fördelarna med ett aktivt arbete för klimat och miljö. Veckan innehåller både digitala och fysiska evenemang i hela Jönköpings län.

Visa upp ditt goda exempel

Vill du vara med och visa upp ditt goda exempel som bidrar till en hållbar omställning? Anmäl din aktivitet på Klimatrådets webbplats och visa hur du eller din organisation tar ansvar. Programmet för Klimatveckan uppdateras löpande, du hittar det och mer information på Klimatrådets webbplats.

Klimatrådet består av representanter från länets kommuner, organisationer och företag, från Region Jönköpings län, Jönköping University och Länsstyrelsen. Genom samverkan arbetar rådet för att Jönköpings län bidrar till de nationella klimatmålen samt uppnår visionen om att Jönköpings län senast 2045 är ett klimatsmart plusenergilän.

Kontakt:
Veronika Johansson, miljösamordnare
veronika.johansson@rjl.se, 070-324 10 39