Kampanjvecka ska synliggöra hur EU-miljoner skapar utvecklingskraft i Jönköpings län

Kampanjvecka ska synliggöra hur EU-miljoner skapar utvecklingskraft i Jönköpings län

En blå EU-flagga med gula stjärnor vajar i vinden. Bakgrund: en blå himmel med vita moln.
Du som hänger med i kampanjen Europa i min region under vecka 38, får veta mer om hur EU-medel och olika projekt bidrar till utvecklingen i Jönköpings län. Foto: Most Photos

Under kampanjen ”Europa i min region” uppmärksammar Region Jönköpings län under vecka 38 den utvecklingskraft som skapas i länet genom EU-finansiering. EU:s strukturfonder utgör en stor del av det regionala utvecklingskapitalet och inför perioden fram till 2027 förväntas en ny stor tilldelning av pengar till de fyra län som ingår i det som kallas ”Småland och Öarna”.

- Strukturfonderna möjliggör viktiga satsningar på exempelvis innovation, affärsutveckling, kompetensförsörjning, internationalisering och jämställdhet i vårt län, säger Marie Brander, sektionschef för internationellt samarbete. Besluten om inriktning och vilka initiativ som ska stöttas tas inte på EU-nivå utan på regional nivå. Att besluten tas på regional nivå innebär att pengarna används på ett sätt som ger största möjliga nytta för länets utveckling.

EU-fonder skapar nytta och tillväxt regionalt

De medel som kommer via EU:s regionala och sociala fond syftar till att stötta regionalt. Fonderna utgör en fortsatt viktig del av det regionala utvecklingskapitalet.

- Som exempel kan nämnas att en ny tilldelning snart väntas till de fyra länen i Småland och Öarna på cirka 600 miljoner kronor fram till år 2027, säger Marie Brander. Det sker inom ramen för den nya programperioden för Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Under Europa i Min region uppmärksammar Region Jönköpings län konkreta projekt som skapar nytta och tillväxt i länet med stöd från Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden i kombination med regionala tillväxtmedel.

"Det regionala utvecklingsarbetet bygger på samverkan"

- Det regionala utvecklingsarbetet bygger på samverkan. Projektverksamhet är ett bra exempel på detta då ett stort antal aktörer i länet genom projekt bidrar till de mål som finns i den regionala utvecklingsstrategin. Under Europa i min region lyfter vi fram några av de projekt som pågår. Gemensamt för dessa projekt är att de bidrar till att skapa möjligheter här och nu för invånare och företag, men bidrar samtidigt till ett hållbart och konkurrenskraftigt län på sikt, säger Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör.

Följ kampanjen under vecka 38

Du som hänger med i kampanjen Europa i min region under vecka 38 kommer att få veta mer om dessa projekt och hur de bidrar till utvecklingen i Jönköpings län:

  • Skogens kraft, projektägare LRF
  • Prewiew, projektägare Science Park
  • Kompetensutveckling 360 grader, projektägare Träcentrum 
  • SIRU, Social Innovation för Regional Utveckling, projektägare Coompanion Jönköpings län

Kampanjen finns på Instagram @regionjkpg och på Facebook @utvecklingrjl

Bakgrund

Europa i min region äger rum inom hela EU och är ett informationsinitiativ för att lyfta fram EU-insatser i regionerna i Europa. EU vill på detta sätt visa invånarna vad som görs i deras närområde med hjälp av regionala medel och EU-medel.

 

Kontaktpersoner:

Marie Brander
Sektionschef för internationellt samarbete, Region Jönköpings län
marie.brander@rjl.se, 0761-32 28 61

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län
karin.hermansson@rjl.se; 0730-39 71 38