Jan och Ulrika uppmanar fler att bli sms-livräddare

Jan och Ulrika uppmanar fler att bli sms-livräddare

En man står i förgrunden och två kvinnor i bakgrunden, på en gräsmatta.
Jag har bara gjort en sak, jag har överlevt. Utan allas insatser hade jag inte stått här nu, så enkelt är det, säger Janne i Taberg, med adress till sms-livräddare, räddningstjänst och ambulanssjuksköterskor och uppmanar fler att bli sms-livräddare. Första advent 2021 fick han hjälp av sms-livräddare Ulrika Ullerteg (till vänster), assisterad av Jannes hustru Lotta. Foto: Johan W Avby

Sms-livräddare snabbt på plats och en ambulans på uppdrag i närheten, var viktiga bidragande orsaker till att Janne, 56 år, i Taberg söder om Jönköping, överlevde ett akut hjärtstopp. Efter sjukvård och rehabilitering är han idag tillbaka i arbete igen.

– Det var vid 14-tiden första advent 2021. Jag höll på att pyssla hemma när det började tjuta i sms-livräddarappen. Den visade adressen och var närmaste hjärtstartare finns, berättar Ulrika Ullerteg.

Hon tog bilen, körde förbi biblioteket i Taberg där en av kommunens hjärtstartare hänger utomhus, tillgänglig dygnet runt, och fortsatte till adressen några kilometer bort.

Jannes hustru Lotta hade larmat 112, låst upp dörren och börjat med hjärtkompression enligt 112:s instruktioner, tills Ulrika kom fram och tog över arbetet med maken, som låg medvetslös på vardagsrumsgolvet.

Kopplade upp hjärtstartare

– Jag gjorde kompressioner och inblåsningar, kopplade upp hjärtstartaren och defibrillerade – två gånger tror jag. Efter några minuter kom räddningstjänstens första insatsbil och sedan första ambulansen, berättar hon.

För alla parter var det förstås ett stort stresspåslag och ett halvår senare är det svårt att minnas detaljer. Men senare utvärdering visade att ambulanspersonalen defibrillerade fem gånger och arbetade en bra stund med medicinska insatser för att stabilisera Janne inför transporten till Länssjukhuset Ryhov.

Blev anhörigstöd

När ambulans och räddningstjänst tog över backade Ulrika undan och var istället ett stöd för hustru Lotta som väntade i köket.

– Mina minnen är inte jättestarka. Jag förstod hur allvarligt det var och det var svårt att tänka klart. Det var jätteskönt att ha ett stöd av Ulrika, säger Lotta.

Ulrika Ullerteg är en av cirka 5 000 sms-livräddare i Jönköpings län, lockad att registrera sig av en arbetskamrat. Som sjuksköterska har hon god kompetens. Men att som privatperson komma in i en helt okänd situation är förstås en stor anspänning.

”Varje minut är viktig”

– Varje minut är viktig, och något kan jag väl göra, tänkte jag när jag anslöt mig till sms-livräddare. Ofta kommer det ju flera sms-livräddare, men denna gång var det bara jag. Men ambulansbesättningen hade också fått hjärtstoppslarm som privatpersoner och kunde omprioritera sitt uppdrag.

Själv har hon stärkts i sin uppfattning om nyttan med sms-livräddning, och uppmanar andra att inte tveka att registrera sig. Behov finns av fler sms-livräddare och bra täckning över hela länet.

”Din granne är kanske sms-livräddare”

– Ambulansen har alltid en körtid, men närmaste sms-livräddare kanske är din granne, säger Petronella Blondell, samordnare för sms-livräddningen i Jönköpings län.

Utbildningsmöjligheterna i hjärt-lungräddning, är goda. Flera företag, Röda korset och Räddningstjänsten är några exempel.

– Under våren genomför vi omkring 40 utbildningsomgångar per månad, främst för lekmän som vill lära sig. Vi har hittills satt ut 16 kommunala hjärtstartare, men fortsätter att flytta ut fler av våra egna cirka 200, så att de ska vara nåbara dygnet runt, säger Kennet Axelsson, utbildningsansvarig på Räddningstjänsten i Jönköping.

Åter i arbete och coverband

För Janne följde en lång tid av vård på bland annat intensivvårdsavdelning och hjärtintensivvården, följt av rehabilitering. I dag är han tillbaka i fullt arbete igen och med ett av sina fritidsintressen – coverbandet Errol Floyd.

– Jag har bara gjort en sak, jag har överlevt. Utan allas insatser hade jag inte suttit här nu, så enkelt är det, säger Janne med adress till hustru Lotta, sms-livräddare, räddningstjänst och ambulanssjuksköterskor.

MIKAEL BERGSTRÖM

Sms-livräddning sker dagligen i Jönköpings län

Sedan starten 1 september 2021 har antalet sms-livräddare i Jönköpings län vuxit kraftigt, till att idag vara cirka 5 000 personer. Till slutet av april 2022 hade de larmats 240 gånger, alltså i genomsnitt en gång per dag.

När SOS Alarm får in ett larmsamtal dagtid, 07-23, om misstänkt hjärtstopp aktiveras sms-livräddning. Telefonappen larmar hos de registrerade livräddare som finns i närheten. Dessutom får de veta var närmaste registrerad hjärtstartare finns.

Genom tjänsten kan personer med utbildning i hjärt-lungräddning göra en första insats i väntan på att räddningstjänst och ambulans kommer, vilket ökar möjligheten till överlevnad betydligt. Mediantiden hittills under 2022 är cirka tio minuter innan ambulans är på plats vid larm om hjärtstopp, vilket gör en tidig insats betydelsefull.

Upp till 40 livräddare larmas

– Varje gång larmar SOS Alarm ut upp till 40 sms-livräddare. I tätorter finns det 40 livräddare inom en mindre radie, på landsbygd kan avståndet bli upp till tio kilometer, säger Petronella Blondell, hjärtsjuksköterska och samordnare för sms-livräddare i Region Jönköpings län.

Genom att så många larmas ökar chansen att någon också har möjlighet att göra en insats.

– Vid alla larm har vi fått minst en kvittering. Man ska som sms-livräddare inte ha dåligt samvete om man inte tackar ja till ett larm. Man kan vara på jobbet, eller ha småbarn hemma, som gör att man inte kan rusa iväg, men när man tackar ja så kan man göra stor skillnad, säger Petronella Blondell.

Livräddare aktiverade 211 gånger

Tjänsten fyller en viktig funktion. Från starten 1 september till slutet av april 2022, har SOS Alarm aktiverat sms-livräddare 240 gånger i Jönköpings län, sedan larmsamtalet gett information om att en person är medvetslös och utan andning.

– Det är i genomsnitt en gång per dygn och är ungefär vad vi hade förväntat oss. Detta ökar möjligheten att överleva ett hjärtstopp ute i samhället. Alla kan inte räddas, men syftet är att ge alla de bästa förutsättningarna för att överleva och det kan en sms-livräddare hjälpa till med, säger Petronella Blondell.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer på HLR-rådet

Fotnot: I dagsläget har tio av landets 21 regioner infört systemet med sms-livräddning.