IT-spåret ska bryta isoleringen och få ut fler i arbetslivet

IT-spåret ska bryta isoleringen och få ut fler i arbetslivet

Tre personer tittar på en dator
På IT-spåret får alla studerande lära sig att bygga en dator från grunden eftersom de behöver förstå hårdvaran. Foto: Johan W Avby

Den specialanpassade yrkesutbildningen IT-spåret har flyttat till Ädelfors folkhögskola. Sedan årsskiftet kan de studerande ansöka om studiemedel från CSN samt hyra boende på skolan. Utbildningen ska bidra till att fler med Aspergers eller högfungerande autism kan bryta sin isolering och komma ut i arbetslivet.

IT-spåret startade som ett projekt 2012 och fram till 2022 erbjöds utbildning på Campus i12 i Eksjö. Utbildningen riktar sig till unga vuxna med IT-intresse som har Aspergers syndrom eller annan högfungerande autismspektrumdiagnos. Tidigt på hösten 2022 fick Ädelfors folkhögskola besked om att de skulle få börja driva IT-spåret. Anledningen till flytten är att Region Jönköpings län tillsammans med länets kommuner gemensamt kom fram till att utbildningen behövde drivas vidare men att den skulle upphandlas av en folkhögskola.

– Vi har känt länge att det är en intressant utbildning att driva. Skolan har sedan tidigare kurser i dataspelsutveckling för målgruppen. Vi är väldigt stolta över att vi fick hit IT-spåret. Det blir på lite annorlunda sätt på en folkhögskola men det har varit en bra överlämning, säger Ole Busse som är rektor på Ädelfors folkhögskola.

Teori och praktik

Den 9 januari startade undervisningen på Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn utanför Vetlanda. Under studietiden blandas teori och praktik. Rasmus Johansson flyttade med utbildningen och pendlar från Eksjö. Framöver väntar praktik under åtta veckor och sedan är utbildningen avslutad för hans del.

– Skillnaden är att här känns det mer som en skola, här är man mer som en del av de andra utbildningarna. Det är spännande att se vad som händer framöver. Jag har skickat ut lite jobbansökningar och varit på ett par intervjuer. Så vi får se hur det går och var jag hamnar, säger Rasmus Johansson.

Går att ansöka om studiemedel

Sedan utbildningen flyttat till folkhögskola kan de studerande ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). De som läser utbildningen har även möjlighet att bo på skolans internat. Vincent Johansson Wingård från Mariannelund har precis börjat studera och han har valt att hyra ett rum på skolan.

– Jag har varit arbetslös ganska länge men jag är intresserad av teknik. Jag vill kunna jobba mer med kodning och förstå mig på programmering. Det är värdefullt att kunna IT och att ha med sig kunskapen även om det inte skulle leda direkt till ett jobb, säger Vincent Johansson Wingård.

De mjuka värdena kommer först

Läraren Christoffer Frick berättar att de som går utbildningen får som uppgift att bygga en dator eftersom alla först behöver förstå hur hårdvaran fungerar. Han delar samma IT-intresse som de studerande och ser det som grunden för att kunna hjälp andra att hitta rätt.

– Grunden i en bra arbetsmiljö är att lära känna varandra, och framförallt behöver de känna mig. De mjuka värdena behöver komma först och sedan tar vi det andra, säger Christoffer Frick som tidigare jobbade som lärare inom e-sport på Hultsfreds gymnasium.

Få studerande från Finnveden

För tillfället är det sju personer som går utbildningen men det finns 15 platser totalt att fylla. Fem platser är reserverade för respektive länsdel och samverkansområde. Ett par utmaningar som de arbetar med är att locka fler från Finnveden-kommunerna samt att få kvinnor att välja IT-spåret. Sedan starten har nio kvinnor och 87 män läst och avslutat utbildningen.

– Utbildningen är inte ny även om den har bytt ort. Tidigare har det varit kö in på utbildningen. Så fort det sprider sig att den har startat igen så hoppas vi att det ska hjälpa till att fylla platserna. Vi får tänka till ordentligt för att få in fler tjejer. Christoffer har stor erfarenhet av hur man kan nå fler målgrupper, säger Sofia Braam Sommansson som är projektledare för IT-spåret.

Uppdrag av Region Jönköpings län

Ädelfors folkhögskola driver IT-spåret på uppdrag av Region Jönköpings län som finansierar utbildningen tillsammans med länets tre samordningsförbund. Syftet med yrkesutbildningen är att få fler med IT-intresse att gå från sysslolöshet till att bli en tillgång och komma ut i arbetslivet. Ett livslångt utanförskap och bidragsberoende kostar samhället mellan 11-14 miljoner kronor per person och kan dessutom leda till lidande och isolering.

– Kommunernas och regionens politiker var överens om att det var en bra utbildning med en tydlig målgrupp och att den behövde finansieras. Det räcker med att enstaka individer kommer ut i arbetslivet för att det ska vara en vinst för samhället, säger Peter Hedfors, förbundschef på Finnvedens samordningsförbund och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Andelen som fullföljer studierna har varierat under åren men mellan 2018-2021 var det 64 procent som studerade klart. Ungefär hälften får jobb efter avklarad utbildning men kanske inte direkt.

Fakta: IT-spåret

  • Antagningskraven är att personen ska ha fyllt 19 år, vara bosatt i Jönköpings län och ha Aspergers syndrom eller annan högfungerande autismspektrumdiagnos (ASD).
  • Specialanpassad yrkesutbildning inom IT med både teori och praktik för unga vuxna som drivs på Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn utanför Vetlanda.
  • Utbildningen har 15 platser och fem är reserverade för respektive länsområde på Höglandet, Finnveden och Södra vätterbygden.
  • I grunden är det en 2-årig yrkesutbildning men studietiden kan variera mellan 1-3 år eftersom antagning och avslutning sker efter individens behov.  
  • Studierna är CSN-berättigade och undervisningen är kostnadsfri. Studerande på utbildningen kan betala för att bo på folkhögskolans internat.

 

Fakta: Samordningsförbunden

  • I Jönköpings län finns Finnvedens samordningsförbund, Höglandets samordningsförbund och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.
  • Region Jönköpings län, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är medlemmar i samtliga medan länets alla kommuner är uppdelade i de tre förbunden.
  • Samordningsförbunden är bildade utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och ska underlätta för vuxna personer att komma ut i arbetslivet.
  • Webbsida: www.finsamjonkopingslan.se