Invigning av ny sprututbytesmottagning på Nässjö vårdcentrum

Invigning av ny sprututbytesmottagning på Nässjö vårdcentrum

Sjuksköterskorna Hanna Jörnborn Tjäder, från psykiatriska mottagningen i Nässjö, och Hanna Ekberg, från infektionkliniken, knyter ihop ett band vid invigningen av sprututbytesmottagningen i Nässjö.
Sjuksköterskorna Hanna Jörnborn Tjäder, från psykiatriska mottagningen i Nässjö, och Hanna Ekberg, från infektionkliniken, knöt symboliskt ihop ett band vid invigningen av sprututbytesmottagningen i Nässjö. Foto: Fredrik Lind

Nu har en ny sprututbytesmottagning öppnat på Nässjö vårdcentrum. Därmed har Region Jönköpings län tre mottagningar för att kunna dela ut rena injektionsverktyg till personer som injicerar droger. Det främsta syftet med mottagningarna är att minska spridningen av blodburna infektioner men ger också andra möjligheter till hälsofrämjande insatser för de som besöker mottagningen.

Tisdagen den 7 november invigdes den nya sprututbytesmottagningen på Nässjö vårdcentrum. Maria Palmérus, verksamhetschef för infektionskliniken, och Helén Petersson Lundgren, enhetschef för psykiatriska mottagningen i Nässjö, höll tal innan medarbetare från de båda verksamheterna symboliskt knöt ihop ett band utanför mottagningens entré.

I sitt tal lyfte Maria Palmérus fram arbetet med att minska spridningen av blodburna infektionen men även de många andra möjligheterna till insatser för de som besöker mottagningen. Exempelvis kan det handla om hjälp för att hitta en väg ur sitt missbruk eller att få vård vid behov. För att kunna ge det stödet finns ett nära samarbete med andra aktörer som exempelvis kommunens socialtjänst och kvinnokliniken Eksjö.

Öppet en dag i veckan

Sprututbytesmottagningen i Nässjö kommer att ha öppet en dag i veckan, precis som den nyligen invigda mottagningen i Värnamo, medan mottagningen på Länssjukhuset Ryhov har öppet tre dagar i veckan. I Jönköping har verksamheten varit igång sedan 2016.

Sprututbytesmottagningarna tillhör infektionsklinikens verksamhet men bemannas också av medarbetare från regionens tre psykiatriska kliniker.

För psykiatrins del ser Helén Petersson Lundgren positivt på att det nu finns en mottagning även i Nässjö.

– Jag är jätteglad för att det har blivit här hos oss och det passar väl in på det pågående arbete kring samsjuklighet som vi har här.

Förebyggande arbete

Efter invigningen öppnade mottagningen i Nässjö för första gången. För infektionsklinikens del var det sjuksköterskan Evelyn Johansson som arbetade det första passet.

Hon och tre kolleger från kliniken turas om att bemanna länets sprututbytesmottagningar och varvar det med arbete på infektionsmottagningen.

– Som sjuksköterska får man arbeta mycket med behandling av olika sjukdomar, men här jobbar vi istället förebyggande till stor del. Vi når också dem med vårdbehov som kanske drar sig för att söka till andra kliniker.

Evelyn Johansson lyfter också fram att de förmedlar kontakten till andra stödinsatser, som bland annat har kunnat hjälpa en del av dem som gått till mottagningen i Jönköping att sluta med droger.

Ska vara lågtröskelverksamhet

Att sprututbytesmottagningen i Nässjö nu har öppnat så att det finns tre mottagningar utspridda i länet välkomnas av Thomas Gustafsson(S), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

– Sprututbytesmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet och den ska finnas nära till hands för alla i länet oavsett vart man bor.