Inre befäl på SOS alarm minskar ambulanskörningar

Inre befäl på SOS alarm minskar ambulanskörningar

Anette Westman och Kristin Lundgren
Kristin Lundgren och Anette Westman, till vardags ambulanssjuksköterskor i ambulansområdena öster och norr, delar på en heltidstjänst som inre befäl på SOS alarm. Foto: Peter Wilsson

Ambulanssjuksköterskor från Region Jönköpings län på SOS Alarm i Jönköping har blivit verklighet. Och med det har också antalet mil som ambulanserna rullar minskat drastiskt. - Man har verkligen märkt att vi gör skillnad, säger Anette Westman, ambulanssjuksköterska och inre befäl på SOS Alarm.

Sedan mitten av november 2022 samarbetar Region Jönköpings län och SOS Alarm. Samarbetet innebär att SOS bemannas upp med en specialistsjuksköterska, med mångårig erfarenhet av tjänstgöring inom ambulanssjukvården, dagtid, måndag till fredag.

Anette Westman och Kristin Lundgren, till vardags ambulanssjuksköterskor i ambulansområdena norr och öster, delar på en heltidstjänst.

Att de arbetar kvar på halvtid på sina respektive stationer tror de båda är positivt.

- Det gör att vi behåller ena benet i verksamheten och verkligen får se att det vi gör här underlättar för våra kollegor på ambulansen, säger Kristin Lundgren.

För skillnad har det gjort. Som inre befäl på SOS Alarm är de med och bidrar med ett prehospitalt perspektiv till resurstillsättning av uppkomna vårdärenden främst prio 2B och prio 3. De är också med vid prio 1-larm som exempelvis trafikolyckor, hot om suicid, brand i byggnad för att optimera regionens resurser, detta för att säkerställa hjälp till drabbade vid plötslig sjukdom eller olycka. De har ett nära samarbete med ambulansdirigenten på SOS Alarm genom att stödja dirigent i valet av lämplig resurs utifrån beredskapsläge.

Det kan handla om till exempel ambulanstransporter mellan regioner, inte sällan mellan Region Jönköpings län och Universitetssjukhuset i Linköping.

- Tidigare har man som patient mer eller mindre alltid fått åka ambulans mellan sjukhusen. Nu  gör vi våra bedömningar om det finns ett behov av övervakning/vård eller uppenbar risk för försämring under transporten. Är patienten i behov av ambulans eller kan hen åka med annat transportsätt. Vi försöker hitta individanpassade lösningar för att främja patientnära vård och hjälpa till att hänvisa till rätt vårdnivå. Ibland kan hemsjukvård eller primärvård vara mer lämpligt istället för akutmottagningen, säger Kristin Lundgren.

Projektet påbörjades alltså i mitten av november 2022, men duon hoppas att det fortsätter i framtiden.

- Vi ser att vi gör skillnad. Våra kollegor på ambulansen märker att de får en drägligare arbetsdag och gör mer nytta för den som verkligen behöver det. Och vi märker att det har blivit en jättestor utveckling i vårt samarbete med personalen här på SOS, och alla ser vinningen i det vi gör. Vi är inte här för att på något sätt klanka ner på dem i deras arbete utan för att förbättra för våra invånare och öka ambulanstillgängligheten, säger Anette.

För visst fanns det skav i samarbetet till en början, både Anette och Kristin pratar om att de kom in med en annan kunskap och erfarenhet.

- I början tror jag att de kände sig ifrågasatta, och det hade man nog gjort själv också om någon hade kommit in på mitt revir och sagt annorlunda, säger Anette Westman.

Det är en bild som delas av Anna Sundman, gruppchef, på SOS alarm.

- Ja, det var nog lite rädsla och att man kanske ställde sig frågande till huruvida Regionen var missnöjda med vårt arbete. Det var svårt att i ett tidigt läge förmedla hur det skulle bli, det visste vi inte själva utan det är sådant vi har utformat och skruvat på under resans gång, säger hon.

Är ni nöjda med samarbetet?

- Ja, verkligen. Jag skulle nog säga att alla våra dirigenter är nöjda nu när vi har hittat tydligare samarbetsformer och ansvarsområden, säger hon och fortsätter:

- Min förhoppning är att det här samarbetet ska fortsätta. Vi hade gärna haft sjuksköterskor på plats även på andra tider under dygnet, för då minskar ambulansresurserna och även tillgängligheten till olika vårdnivåer är mer begränsad.